Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Trong những năm qua, mặc dù có những bước thăng trầm, song quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng được củng cố, phát triển, vì lợi ích và sự phát triển của mỗi nước, đồng thời góp phần vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của cả khu vực.

Đại biểu thanh niên hai nước tham gia Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ III - (Ảnh minh họa, tác giả Bảo Anh, nguồn: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

Đại biểu thanh niên hai nước tham gia Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ III - (Ảnh minh họa, tác giả Bảo Anh, nguồn: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc ảnh 1

Nguồn: TTXVN

Link: http://www.vietnamplus.vn/quan-he-doi-tac-hop-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-namtrung-quoc/425069.vnp