CMSC lập kế hoạch giám sát tài chính tại 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước

VietTimes -- Sau gần 1 năm tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước từ các bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) vừa công bố kế hoạch giám sát tài chính năm 2019 đối với các doanh nghiệp này.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, CMSC sẽ thực hiện đánh giá tình hình tài chính 6 tháng năm 2019 và năm 2019 của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước do đơn vị này làm đại diện chủ sở hữu.

Danh sách 19 doanh nghiệp được CMSC đề cập, bao gồm: VNPT, Mobifone, PVN, EVN, TKV, Vietnam Airline (Mã CK: HVN), ACV, VNR, VEC, Vinalines, Vinachem, Vinataba, VRG, Vinacafe, Vinafor, Vinafood 1, Vinafood 2, SCIC và Petrolimex.

Về mục tiêu thực hiện, CMSC cho biết hoạt động giám sát tài chính nhằm đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời giúp các doanh nghiệp này khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của CMSC còn nhằm nâng cao trách nhiệm của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn nhà nước.

Đáng chú ý, CMSC còn cho biết việc thực hiện giám sát tài chính nhằm phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để có cảnh báo và đề ra biện pháp chấn chỉnh kịp thời; công khai minh bạch hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Về các nội dung giám sát cụ thể, CMSC sẽ thực hiện giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn; hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư, bao gồm: nguồn vốn huy động, tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân.

Thực hiện giám sát tình hình huy động vốn và sử dụng vốn lưu động, phát hành trái phiếu; giám sát tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu; giám sát tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

Đồng thời, CMSC cũng thực hiện giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm: việc thực hiện kế hoạch SX-KD, thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch; kết quả hoạt động kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, ROE, ROA; việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN; việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.

Bên cạnh đó, CMSC cũng thực hiện giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ban hành và thực hiện các quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp; tiến hành giám sát việc cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty con, công ty liên kết

Ngoài ra, CMSC cũng sẽ giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lạo, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp./.

Ngày 30/9/2018, sau 8 tháng thành lập, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (CMSC) đã chính thức được ra mắt với nhiệm vụ tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty có tổng nguồn vốn chủ sở hữu trên 1 triệu tỷ đồng, tổng giá trị tài sản hơn 2,3 triệu tỷ đồng.

Tại buổi lễ ra mắt, Thủ tướng Chính phủ cho biết việc thành lập CMSC là "con đường" nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN từ đó cải thiện sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam đã có những học tập, rút kinh nghiệm từ các bài học về sự thành công của mô hình Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Trung Quốc và Singapore ra đời cách đây nhiều năm.

Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng việc chuyển giao các tổng công ty, tập đoàn về CMSC sẽ không làm giảm vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành chủ quản như trước đây giảm xuống mà sẽ khiến khối lượng công việc tăng lên. Lãnh đạo các Bộ, ngành sẽ phải tập trung vào những công việc mang tính vĩ mô hơn, liên quan đến bức tranh chung của DNNN như là việc quy hoạch, đổi mới khoa học công nghệ./.