Nam A Bank kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nam A Bank vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ông Trần Khải Hoàn, Phó tổng giám đốc thường trực Nam A Bank được bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VIII (2021 - 2026) với tỷ lệ tín nhiệm rất cao.

dai-hoi-dong-co-don-Nam-a-Bank.jpg

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thành công, Hội đồng quản trị (HĐQT) Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) đã họp để triển khai ngay các chiến lược và thực thi các nội dung vừa trình đại hội thông qua. Tại cuộc họp, HĐQT đã thống nhất phân công ông Trần Ngọc Tâm - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc giữ trọng trách Phó chủ tịch thường trực HĐQT.

Ngoài ra, HĐQT cũng đã bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực giữ chức quyền Tổng giám đốc Nam A Bank.

Đây là một trong những quyết sách quan trọng, thể hiện Nam A Bank chú trọng vào đội ngũ nhân sự kế thừa, đặc biệt là những nhân sự có sự gắn bó lâu dài và đóng góp quan trọng cho chặng đường phát triển của ngân hàng.

Nam A Bank tin rằng với năng lực và bề dày kinh nghiệm trong việc thực thi các quyết sách chiến lược quan trọng và điều hành hoạt động nhiều năm tại vị trí cấp cao cũng như thấu hiểu hoạt động của ngân hàng, ông Trần Ngọc Tâm và ông Trần Khải Hoàn sẽ dẫn dắt Nam A Bank chinh phục những mốc son kinh doanh mới, sớm hiện thực hóa chiến lược đưa Nam A Bank vào top 15 ngân hàng mạnh nhất Việt Nam. Đây là chiến lược nhân sự nhất quán của HĐQT, thể hiện văn hóa xây dựng đội ngũ nhân sự, lãnh đạo kế thừa để xây dựng Nam A Bank phát triển bền vững.