Chính phủ tiếp tục gỡ khó về thanh toán viện phí BHYT, thuốc và trang thiết bị y tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Với Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 4/3/2023, nhiều giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tiếp tục được đưa ra.
Bệnh nhân đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) (ảnh Thanh Hằng)
Bệnh nhân đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) (ảnh Thanh Hằng)

Chỉ một ngày sau khi ban hành Nghị định 07/2023 nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý trang thiết bị y tế, ngày 4/3/2023, Chính phủ tiếp tục ra Nghị quyết số 30/NQ-CP để tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.

Sửa quy định về thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Nghị quyết số 30/NQ-CP sửa đổi khoản 4 Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 5/11/2022, cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đấu thầu.

Cụ thể, đối với các hợp đồng được ký trước ngày 5/11/2022: sẽ thực hiện theo thời hạn của hợp đồng; đối với các hợp đồng được ký từ ngày 5/11/2022: được thực hiện đến khi có văn bản quy phạm pháp luật quy định về vấn đề này, bao gồm cả các hợp đồng được ký theo hình thức mua sắm trực tiếp.

Trong trường hợp hết thời hạn hợp đồng quy định tại điểm a và điểm b khoản này thì được tiếp tục thanh toán đến khi sử dụng hết vật tư, hóa chất đã mua."

Cũng theo Nghị quyết 30/NQ-CP, trường hợp trong hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư hoặc bên mời thầu quy định nội dung nhà thầu trúng thầu vật tư, hóa chất có trách nhiệm cung cấp trang thiết bị y tế để sử dụng vật tư, hóa chất thì nhà thầu trúng thầu phải cung cấp trang thiết bị y tế theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Về chi phí khám bệnh, chữa bệnh của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất quy định tại khoản này được Quỹ BHYT thanh toán. Trường hợp hết thời hạn hợp đồng thì được tiếp tục thanh toán đến khi sử dụng hết vật tư, hóa chất đã mua.

Thí điểm xây dựng giá gói thầu trong năm 2023

Nghị quyết 30/NQ-CP cũng nêu rõ, cho phép các cơ sở y tế được áp dụng thí điểm hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu trong năm 2023. Cụ thể, khi xây dựng giá gói thầu, trường hợp cùng một chủng loại trang thiết bị y tế nhưng có nhiều hãng sản xuất khác nhau, chủ đầu tư xem xét, quyết định việc giao Hội đồng khoa học của đơn vị thực hiện việc xây dựng tính năng, cấu hình kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn của đơn vị. Trên cơ sở tính năng, cấu hình kỹ thuật do Hội đồng khoa học xây dựng, đơn vị tổ chức lấy báo giá theo quy định tại điểm b khoản này.

Giá gói thầu được xác định căn cứ ít nhất một trong các tài liệu sau: giá thị trường được tham khảo từ báo giá của các nhà cung cấp; việc xác định giá gói thầu được dựa trên tính năng kỹ thuật, nhu cầu sử dụng, khả năng tài chính của chủ đầu tư; kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của Luật Giá; giá trúng thầu của gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tương tự trong thời gian trước đó gần nhất, tối đa không quá 120 ngày.

Trong trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì ghi rõ giá cho từng phần trong giá gói thầu.

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ còn cho phép các cơ sở y tế được sử dụng các trang thiết bị y tế đã được cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ (bao gồm các trang thiết bị y tế liên doanh, liên kết đã hết thời hạn hợp đồng) nhưng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân để khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng trang thiết bị y tế này được Quỹ BHYT thanh toán; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ y tế cung cấp từ các trang thiết bị y tế này và được sử dụng kinh phí của cơ sở để bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế trong quá trình sử dụng.