Điều chỉnh mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu lên 330.000 đồng/người/tháng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Từ ngày 1/1/2022, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu điều chỉnh lên 330.000 đồng/người/tháng, mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện tăng. 
Người dân xếp hàng mua thuốc tại bệnh viện (Ảnh - Minh Thuý)
Người dân xếp hàng mua thuốc tại bệnh viện (Ảnh - Minh Thuý)

Theo Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, chuẩn nghèo đa chiều thực hiện theo tiêu chí thu nhập là 1.500.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 2.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Theo đó, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu và mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện có sự thay đổi như sau:

Nhóm hộ nghèo trước năm 2022 được hỗ trợ 46.200 đồng/người/tháng, từ năm nay, mức hỗ trợ là 99.000 đồng/người/tháng, tăng 52.800 đồng.

Nhóm hộ cận nghèo trước năm 2022 được hỗ trợ 38.500 đồng/người/tháng, từ năm nay, mức hỗ trợ là 82.500 đồng/người/tháng, tăng 44.000 đồng.

Các nhóm khác trước năm 2022 được hỗ trợ 15.400 đồng/người/tháng, từ năm nay, mức hỗ trợ là 33.000 đồng/người/tháng, tăng 17.600 đồng.

Tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện (Ảnh - BHXHVN)

Tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện (Ảnh - BHXHVN)

Đặc biệt, từ ngày 1/1/2022, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu là 22% x 1.500.000 đồng = 330.000 đồng/người/tháng. Đây là mức tối thiểu chung. Mức tối thiểu riêng của từng nhóm khi tham gia sẽ bằng mức tối thiểu chung trừ đi số tiền được BHXH hỗ trợ ở các nhóm trên.

Điều chỉnh mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu (Ảnh - BHXHVN)

Điều chỉnh mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu (Ảnh - BHXHVN)

Cùng với đó, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện đã quy định rõ: Mức đóng hàng tháng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập hàng tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và mức đóng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện:

- Được hưởng lương hưu hằng tháng khi về già.

- Được cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu.

- Được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí tham gia.

- Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng.

- Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân.

- Trường hợp không tiếp tục tham gia, nếu có yêu cầu, được hưởng BHXH một lần tính theo số năm đã đóng BHXH.

- Thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng (10 lần lương cơ sở) và chế độ tuất khi người tham gia qua đời.

Rủi ro khi không tham gia BHXH tự nguyện:

- Mất cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng.

- Mất cơ hội được tăng lương hưu khi Chính phủ điều chỉnh.

- Không có thẻ BHYT, phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh khi về già.

- Phụ thuộc con cái hoặc người thân.

- Thân nhân không được hưởng chế độ tử tuất nếu chẳng may bạn qua đời.