Phải có sửa đổi về đấu thầu thuốc trong bệnh viện công trước 15/4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có văn bản yêu cầu Bộ Y tế rà soát sửa đổi Thông tư số 15/2020/TT-BYT về danh mục thuốc đấu thầu thuốc trong bệnh viện và ban hành Thông tư trước ngày 15/4.
Bệnh viện chăm sóc bệnh nhân trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát
Bệnh viện chăm sóc bệnh nhân trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 56/TB-VPCP ngày 26/2/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình triển khai Kết luận số 26/TB-VPCP và hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế.

Tại thông báo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, vấn đề y tế có liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân, do đó Bộ Y tế và các Bộ, ngành cần tập trung triển khai, huy động sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà quản lý để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 12/2/2023.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 144/NQ-CP của Chính phủ, chủ trì cùng với Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT rà soát các vướng mắc từ thực tiễn trình Chính phủ ban hành Nghị quyết thí điểm triển khai một số cơ chế, chính sách bảo đảm thuốc, thiết bị y tế, chế phẩm, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư tiêu hao nhằm giải quyết ngay các vướng mắc từ thực tiễn, phù hợp đặc thù của lĩnh vực y tế trong thời gian chờ Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực và các văn bản pháp luật được sửa đổi;

Trong đó, xem xét các quy định về đấu thầu vật tư y tế kèm theo cung cấp máy móc, thiết bị thực hiện xét nghiệm; về báo giá gói thầu trong trường hợp có nhiều nhà sản xuất cung cấp cùng chủng; quy định báo giá… để quyết định trường hợp sản phẩm kỹ thuật mới, sản phẩm đầu tiên có mặt trên thị trường, sản phẩm chuyên biệt mà chỉ có một nhà phân phối.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định trình Chính phủ trước ngày 1/3 Chính phủ xem xét, ban hành tại phiên họp thường kỳ tháng 2 dự kiến diễn ra vào ngày 3/3.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế rà soát sửa đổi Thông tư số 15/2020/TT-BYT về danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá với quan điểm tập trung đấu thầu ở Trung ương (quốc gia) đối với danh mục thuốc phần lớn các bệnh viện có nhu cầu sử dụng phổ biến, tỷ trọng lớn, đảm bảo thống kê được 63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương để giảm được giá, chi phí khám chữa bệnh cho người dân, có thể điều tiết giữa các địa phương, giữa các bệnh viện; các địa phương, bệnh viện, các cơ sở y tế thực hiện đấu thầu đối với các danh mục còn lại; đồng thời hoàn thiện, ban hành Thông tư trước 15/4.

Để đảm bảo tiến độ ban hành Thông tư sửa đổi, Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản gửi Bộ trưởng các Bộ, ngành có liên quan yêu cầu khẩn trương có ý kiến góp ý theo đề nghị của Bộ Y tế đối với dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 15/2019/TT-BYT về đấu thầu thuốc trong bệnh viện công (Dự thảo Thông tư), gửi Bộ Y tế trước ngày ngày 28/2.

Văn phòng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành tuân thủ đúng quy chế làm việc của Chính phủ, quá thời hạn trên, nếu các cơ quan được hỏi không có ý kiến, được hiểu là đồng ý với Dự thảo Thông tư của Bộ Y tế và chịu trách nhiệm về ý kiến đồng ý khi Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 15/2019/TT-BYT về đấu thầu thuốc trong bệnh viện công.