Tuần dương hạm Nga “trấn yểm” bờ biển Syria mạnh cỡ nào

Tuần dương hạm Moskva được thiết kế dành cho chức năng giáng đòn tấn công vào tàu nổi cỡ lớn của đối phương, kết nối phòng không từ xa và đảm bảo hỏa lực yểm trợ quân đổ bộ...

Tuần dương hạm Nga “trấn yểm” bờ biển Syria mạnh cỡ nào

Tuần dương hạm được thiết kế để giáng đòn tấn công vào  tàu nổi cỡ lớn của đối phương, đảm bảo sức chiến đấu bền vững chống lại nhóm tàu địch. Chiến hạm có thể kết nối phòng không từ xa, yểm trợ hỏa lực cho quân đổ bộ.

Moskva là một trong hai tàu hạng 1, thuộc thành phần Hạm đội Biển Đen của Nga. Là kỳ hạm chỉ huy của Hạm đội Biển Đen.

Tuần dương hạm Nga “trấn yểm” bờ biển Syria mạnh cỡ nào ảnh 1
Tuần dương hạm Nga “trấn yểm” bờ biển Syria mạnh cỡ nào ảnh 2

Tuần dương hạm Nga “trấn yểm” bờ biển Syria mạnh cỡ nào ảnh 3

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của tuần dương hạm Moskva

Theo QPAN