Thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Camera giám sát toàn bộ khu vực bảo quản đề thi và bài thi

VietTimes – Bộ Giáo dục quy định khu vực bảo quản đề thi, bài thi phải có công an trực, bảo vệ 24 h/ngày và phải có camera giám sát các hoạt động của phòng bảo quản liên tục 24 h/ngày.
Bộ GD&ĐT sẽ không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như mọi năm mà chỉ tổ chức thi tốt nghiệp THPT.
Bộ GD&ĐT sẽ không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như mọi năm mà chỉ tổ chức thi tốt nghiệp THPT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) mới ban hành Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT). Theo đó, Bộ sẽ không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như mọi năm mà chỉ tổ chức thi tốt nghiệp THPT.

Theo Thông tư này, Tổ chức thi 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thi sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Hình thức thi: Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Thời gian làm bài thi/môn thi: Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp KHTN và KHXH.

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông THPT.
Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông THPT.

Cũng theo Quy chế, kỳ thi THPT này mỗi tỉnh sẽ tổ chức một Hội đồng thi, do Sở GD&ĐT tỉnh đó chủ trì; Giám đốc sở GD&ĐT có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng thi bao gồm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, các phòng ban trực thuộc Sở GD&ĐT, hiệu trưởng, giáo viên các trường phổ thông tại địa phương.

Kỳ thi này, thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả của toàn bộ các bài thi trong kỳ thi của năm đó. Cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật và báo cáo Trưởng Điểm thi hoặc Trưởng ban Coi thi (nếu Trưởng Điểm thi không tán thành đình chỉ).

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp lại bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng ngay khi quyết định nhưng vẫn phải ở trong khu vực thi cho đến khi hết 2/3 thời gian thi.

Bộ Giáo dục quy định đề thi phải được để trong các tủ riêng biệt, chắc chắn và được khóa, niêm phong. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi phải có công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và phải có camera giám sát các hoạt động của phòng bảo quản liên tục 24 h/ngày. Khi mở niêm phong đề thi phải có sự chứng kiến của những người ký nhãn niêm phong và phải lập thành biên bản.

Đọc chi tiết Thông tư 15/2020/TT-BGDĐ tại đây.

4 đối tượng được tham dự kỳ thi này gồm:
- Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi;
- Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT những năm trước;
- Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;
- Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định.