Sau Chủ tịch và Q.TGĐ mới, Vietinbank điều chuyển, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo Hội sở

VietTimes – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã CK: CTG) vừa công bố một loạt các quyết định điều động, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo nhằm kiện toàn mô hình cơ cấu tổ chức tại Hội sở. Đáng chú ý, hoạt động này diễn ra sau khi Vietinbank có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Quyền Tổng Giám đốc.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Cụ thể, HĐQT VietinBank đã ra các quyết định thành lập Khối Pháp chế và Tuân thủ, cùng với đó là quyết định kiện toàn mô hình tổ chức Khối Quản lý rủi ro. Bên cạnh đó, HĐQT VietinBank cũng ban hành nhiều quyết định bổ nhiệm, điều động nhân sự khác nhằm kiện toàn mô hình cơ cấu tổ chức tại Trụ sở chính.

Đáng chú ý, chức vụ Giám đốc Khối quản lý rủi ro được HĐQT VietinBank giao cho ông Nguyễn Đình Vinh – Phó Tổng Giám đốc. Để đảm nhiệm vị trí mới, ông Vinh cũng được HĐQT đồng ý cho thôi kiêm giữ chức Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp.

HĐQT cũng thông qua việc cho ông Phùng Duy Khương – hàm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Bán lẻ thôi giữ chức Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank theo nguyện vọng cá nhân. Vị trí của ông Khương để lại sẽ được giao cho ông Đàm Hồng Tiến – Giám đốc VietinBank Chương Dương.

Đồng thời, HĐQT cũng ban hành nhiều quyết định bổ nhiệm khác để kiện toàn bộ máy. Cụ thể:

- Ông Lê Duy Hải - Phó Giám đốc VietinBank Ba Đình giữ chức vụ Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp VietinBank;

- Bà Đặng Thị Việt Hà - Trưởng Phòng Chế độ Chính sách Tín dụng và Đầu tư, Khối Quản lý rủi ro giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân thủ kiêm Trưởng Phòng Quản lý Tuân thủ VietinBank;

- Ông Nguyễn Huy Quang - Trưởng Phòng Quản lý rủi ro Tín dụng, Khối Quản lý rủi ro giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro kiêm Trưởng Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư VietinBank.

Ngoài ra, HĐQT VietinBank cũng ra nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng, phó phòng/ban Trụ sở chính, Chủ tịch, Tổng giám đốc công ty thành viên, Giám đốc chi nhánh. Cụ thể:

- Ông Đỗ Trọng Nghĩa - Phó Chánh Văn phòng VietinBank giữ chức vụ Trưởng Ban Thư ký HĐQT VietinBank;

- Ông Ngô Xuân Hải - Trưởng Phòng Bán hàng và Phát triển kinh doanh, Khối Kinh doanh vốn và Thị trường giữ chức Trưởng Phòng Quản lý Kế toán Tài chính (QLKTTC) VietinBank;

- Ông Vũ Trung Thành - Phó Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank giữ chức vụ Quyền Giám đốc VietinBank Chương Dương;

- Ông Vũ Đức Mạnh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank giữ chức vụ Chủ tịch, đại diện 100% vốn VietinBank tại Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank;

- Bà Nguyễn Lệ Hằng - Trưởng Phòng QLKTTC giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank;

- Bà Lê Việt Nga - Phó Phòng Quản lý Cân đối vốn và Kế hoạch tài chính giữ chức vụ Phó Phòng QLKTTC VietinBank;

- Bà Phạm Bảo Khuê - Quyền Trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động, Khối Quản lý rủi ro giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động, Khối Quản lý rủi ro VietinBank;

- Bà Nghiêm Thị Loan - Phó Phòng Quản lý Chất lượng, Khối Vận hành giữ chức vụ Phó Phòng Chế độ Kế toán VietinBank;

- Bà Trần Hương Ly - Phó Phòng Khách hàng Doanh nghiệp FDI và Nguồn vốn quốc tế, Khối Khách hàng Doanh nghiệp giữ chức Phó Phòng Hỗ trợ tín dụng, Khối Vận hành VietinBank.

Buổi lễ công bố các quyết định trên (ngày 12/11) diễn ra không lâu sau khi VietinBank có tân Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc.

Theo đó, ngày 31/10, HĐQT VietinBank đã bổ nhiệm ông Lê Đức Thọ giữ chức vụ HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 – 2019. Cùng ngày, HĐQT cũng đã giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Trần Bình Minh

Đây đều là những nhân sự giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và đã có nhiều năm cống hiến tại VietinBank./.