[Infographic] Top 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng IIP cao nhất và thấp nhất

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, cả nước ghi nhận chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng tại 61 địa phương và giảm ở 2 địa phương (Hà Tĩnh và Trà Vinh).
[Infographic] Top 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng IIP cao nhất và thấp nhất ảnh 1
(Nguồn :Tổng cục thống kê)
Ảnh tác giả

Chỉ số sản xuất công nghiệp (tiếng Anh: Index of Industrial Production, viết tắt là IIP): Chỉ tiêu đánh giá tốc độ phát triển sản xuất ngành công nghiệp hàng tháng, quý, năm.

Chỉ số được tính dựa trên khối lượng sản phẩm sản xuất, nên còn được gọi là “chỉ số khối lượng sản phẩm công nghiệp”. Chỉ số sản xuất công nghiệp là chỉ tiêu quan trọng, phản ánh nhanh tình hình phát triển toàn ngành công nghiệp nói chung và tốc độ phát triển của từng sản phẩm, nhóm ngành sản phẩm nói riêng; đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà đầu tư và các đối tượng dùng tin khác.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa khối lượng sản xuất công nghiệp tạo ra trong kỳ hiện tại với khối lượng sản xuất công nghiệp kỳ gốc.