VNM: ESOP 9,4 triệu cổ phiếu

VietTimes -- Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) vừa công bố thông tin phát hành 9,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trong đợt này là 9.437.796 cổ phần
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trong đợt này là 9.437.796 cổ phần

Cụ thể, theo công văn số 2849/CV-CTS.TC/2016 của VNM, Công ty phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 21/5/2016.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trong đợt này là 9.437.796 cổ phần. Trong đó, phát hành cổ phần mới là 8.915.000 cổ phần, bán cổ phiếu quỹ hiện có 522.795 cổ phần. Với giá trị phát hành theo mệnh giá là 94,4 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) là 0,78% . Trong đó, phát hành cổ phần mới là 0,74% và bán cổ phiếu quỹ hiện có là 0,04%

Bên cạnh đó, số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm, chi tiết như sau:

Năm thứ nhất: 60% số cổ phiếu đã nộp tiền mua được phép chuyển nhượng sau 12 tháng kể từ ngày công ty gửi báo cáo kết quản phát hành cổ phiếu và bán cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Năm thứ hai: sau 12 tháng kể từ thời điểm Công ty cho phép chuyển nhượng cổ phiếu của năm thứ nhất, nhân viên được phép chuyển nhượng tiếp 20% số cổ phiếu đã nộp tiền mua

Năm thứ ba: sau 12 tháng kể từ thời điểm Công ty cho phép chuyển nhượng cổ phiếu của năm thứ hai, nhân viên được phép chuyển nhượng nốt 20% số cổ phiếu đã nộp tiền mua còn lại

Ngày cuối cùng nộp tiền mua cổ phiếu là ngày 11/7/2016.

ESOP là gì?

ESOP, là viết tắt của Employee Stock Ownership Plan, tạm dịch Kế hoạch thực hiện quyền sở hữu cổ phần cho người lao động. Đây là phương thức các công ty áp dụng để từng cá nhân làm việc trong công ty đều có thể sở hữu cổ phiếu của công ty. Trong nhiều trường hợp, ESOP là cách dùng cổ phiếu giữ người. Có thể coi đây là phần thưởng được trao cho các nhân viên xuất sắc, lãnh đạo chủ chốt trong công ty và cách “thưởng” này cũng tiết kiệm một thuế không nhỏ cho những cá nhân được nhận.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, ESOP cũng đang bị biến tướng bởi sự minh bạch trong cách làm của các doanh nghiệp. Những người được mua cổ phiếu này có xứng đáng hay không? Cách thức lựa chọn? Những cá nhân nào thực sự hưởng lợi từ những đợt ESOP này. Và ESOP đang làm xung đột với lợi ích cổ đông hiện hữu như thế nào. VietTimes sẽ đề cập trong một bài viết khác, mời các bạn đón đọc.