Tổng cục Hải quan cung cấp gần 91% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 215/237 DVCTT mức độ 3 và 4, trong đó có 209 thủ tục hành chính đã được cung cấp DVCTT ở mức độ 4, đạt tỷ lệ 88%.
Hải quan đang tích cực triển khai cải cách hiện đại hoá. Ảnh: Báo Chính phủ.
Hải quan đang tích cực triển khai cải cách hiện đại hoá. Ảnh: Báo Chính phủ.

Theo báo cáo công tác tháng 7 do Tổng cục Hải quan vừa công bố, đơn vị này đang tích cực triển khai cải cách hiện đại hoá trong nhiều lĩnh vực quản lý.

Về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Tổng cục Hải quan đã tiến hành thẩm định kế hoạch thuê dịch vụ CNTT thực hiện hải quan số theo Quyết định của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, các đơn vị tiến hành rà soát, hoàn thiện các yêu cầu bài toán nghiệp vụ xây dựng hệ thống hải quan thông minh, hoàn thiện lại hồ sơ đề xuất cấp độ theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Họp trực tuyến giới thiệu một số quy trình cơ bản trước khi triển khai nghiên cứu, xây dựng hệ thống hải quan thông minh trong toàn ngành.

Về dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong tháng 7, Tổng cục Hải quan đã triển khai, cung cấp DVCTT mức độ 4 đối với 22 thủ tục hành chính mới, cho phép người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả theo hình thức trực tuyến. Thống kê từ 15/6 - 15/7, Tổng cục Hải quan cho biết số hồ sơ được xử lý trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia xấp xỉ 80.000 bộ với khoảng gần 800 doanh nghiệp tham gia.

Về công tác quản lý, giám sát hàng hóa, Tổng cục Hải quan đã trang bị 2.000 seal định vị điện tử GPS, triển khai tại 14 Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Theo đó, công tác quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển chịu sự giám sát hải quan đã được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình vận chuyển hàng hóa giữa các Chi cục Hải quan.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, cơ quan hải quan Việt Nam đang tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D điện tử với 9 nước ASEAN gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines thông qua Cơ chế một cửa ASEAN. Đơn vị phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật với Indonesia, Thái Lan. Dự kiến, Việt Nam kết nối trao đổi chính thức thông tin tờ khai hải quan xuất khẩu điện tử từ ngày 1/10/2021.

Ngoài ra, cơ quan hải quan cũng bám sát quy định về công tác quản lý kho, bãi, địa điểm kiểm tra hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 68 về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do tác động của dịch COVID-19. Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính chủ trương cho phép gia hạn hàng gửi kho ngoại quan và hàng nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế vì quá thời hạn lưu giữ tại Việt Nam.