Bộ Tài chính khuyến khích sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Tài chính khuyến nghị các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.
Ảnh minh họa: Bộ Tài chính
Ảnh minh họa: Bộ Tài chính

Để chủ động kiểm soát nguy cơ cao lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh COVID-19, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số về việc thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại trụ sở Bộ. Theo đó, bộ phận một cửa của Bộ sẽ tăng cường tổ chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, hạn chế tối đa tiếp nhận và trả kết quả TTHC trực tiếp tại trụ sở cơ quan.

Cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện TTHC có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính đối với các TTHC đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Bên cạnh đó, đơn vị có nhu cầu cũng có thể gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo đường bưu điện. Hồ sơ ghi địa chỉ nơi nhận là “Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính”. Các hồ sơ có phiếu hẹn trả kết quả từ ngày 20/7 sẽ được gửi đến các tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị được giao giải quyết TTHC phải thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện tối đa giải quyết hồ sơ được tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. Bộ phận một cửa Bộ Tài chính sẽ hỗ trợ hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thông qua số điện thoại 024.22202828, số máy lẻ 1024/1014.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch trong cơ quan. Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ khối lượng công việc, chủ động xây dựng phương án làm việc 50% trực tuyến. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Bộ cần tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.