Thiếu nước, Đà Nẵng đề nghị Quảng Nam đắp đập trả dòng về Cầu Đỏ

VietTimes -- Để giải quyết, hạn chế tình trạng nhiễm mặn, thiếu nước tại khu vực hạ du sông Vu Gia, nhất là tại Nhà máy nước Cầu Đỏ-Đà Nẵng đang xảy ra nghiêm trọng, UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam đắp đập tạm trên đập Quảng Huế
Để hạn chế tình trạng nhiễm mặn và thiếu nước tại khu vực hạ du sông Vu Gia, Đà Nẵng đề nghị Quảng Nam đắp đập trả dòng về Cầu Đỏ
Để hạn chế tình trạng nhiễm mặn và thiếu nước tại khu vực hạ du sông Vu Gia, Đà Nẵng đề nghị Quảng Nam đắp đập trả dòng về Cầu Đỏ

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam trước mắt trong năm 2018 cho đắp đập tạm bằng bao cát trên đỉnh đập Quảng Huế để giảm lượng nước về sông Quảng Huế, tăng lượng nước về sông Vu Gia cấp nước cho các huyện Đại Lộc, Điện Bàn (Quảng Nam) và thành phố Đà Nẵng.

Về lâu dài, UBND TP Đà Nẵng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan chuyên môn của tỉnh phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chuyên môn của TP Đà Nẵng nghiên cứu đánh giá toàn diện tại khu vực sông Quảng Huế và các công trình chỉnh trị đã xây dựng để xây dựng giải pháp điều tiết, nâng cao trình đỉnh đập sông Quảng Huế nhằm nâng cao lượng nước về hạ du sông Vu Gia khôi phục lại trạng thái tự nhiên trước đây, phục vụ việc đẩy mặn, cấp nước cho sinh hoạt, nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng hơn 1 tháng, UBND TP Đà Nẵng gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam và các các thủy điện ở Quảng Nam phối hợp xử lý tình trạng nhiễm mặn ở khu vực hạ du sông Vu Gia-Thu Bồn. Đồng thời có biện pháp lâu dài, trả nước về cho hạ du, giảm thiểu tình trạng “khát nước” đối với TP Đà Nẵng, để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và hoạt động sản xuất.