Hoàn thành bàn giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về UBND TP Hà Nội quản lý trong 6 tháng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chính phủ quyết định chuyển giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND TP Hà Nội quản lý. Thời hạn hoàn thành việc bàn giao và tiếp nhận trong 6 tháng tính từ 1/8/2023.

Thời điểm bắt đầu bàn giao và tiếp nhận Khu Công nghệ cao Hoà Lạc về cho UBND TP. Hà Nội là từ ngày 01/8/2023. Thời hạn hoàn thành việc bàn giao và tiếp nhận trong 6 tháng.
Thời điểm bắt đầu bàn giao và tiếp nhận Khu Công nghệ cao Hoà Lạc về cho UBND TP. Hà Nội là từ ngày 01/8/2023. Thời hạn hoàn thành việc bàn giao và tiếp nhận trong 6 tháng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 1/8/2023 về việc chuyển giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND TP Hà Nội quản lý.

Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện bàn giao và UBND TP Hà Nội thực hiện tiếp nhận: Tổ chức và hoạt động các nhiệm vụ, công việc đã và đang thực hiện, tài chính, tài sản công, dự án đầu tư công từ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Ban Quản lý) và của các đơn vị trực thuộc (các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền cho Ban Quản lý là cơ quan đại diện chủ sở hữu); quyền đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nêu trên.

Thời điểm bắt đầu bàn giao và tiếp nhận khu Công nghệ cao Hoà Lạc về cho UBND TP. Hà Nội là từ ngày 01/8/2023. Thời hạn hoàn thành việc bàn giao và tiếp nhận trong 6 tháng tính từ thời điểm bắt đầu bàn giao.

Sau khi Nghị quyết này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/8/2023, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Ban Quản lý được tổ chức và hoạt động như sau:

Về tổ chức bộ máy, hoạt động và nhân sự, Ban Quản lý thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức do Thủ tướng Chính phủ đã quy định; tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách quy định của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, các văn bản phân cấp, ủy quyền của các cơ quan chức năng, tiếp tục sử dụng con dấu hiện nay cho đến khi UBND TP Hà Nội hoàn thành việc tiếp nhận Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Ban Quản lý được cấp có thẩm quyền ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định; bảo đảm hoạt động ổn định của các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ban Quản lý đang được Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền là cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Ban Quản lý tiếp tục sử dụng kinh phí và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách đã được phê duyệt cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh nguồn kinh phí hoạt động.

Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý để bố trí công việc phù hợp với năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và yêu cầu của vị trí việc làm, bảo đảm đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và công tác quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc của UBND TP Hà Nội.

Khu công nghệ cao Hoà Lạc được thành lập cách đây 25 năm, với mục tiêu là khu công nghệ cao đầu tiên của cả nước, là nơi thí điểm một số chính sách, chương trình hoạt động và lan tỏa ra cả nước nhưng đến nay vẫn còn dang dở. Việc chuyển giao về Hà Nội được kỳ vọng sẽ giải quyết được một số khó khăn để vận hành như kế hoạch ban đầu./.