Hà Nam: Làm 1,86km đường BT, dự kiến “đổi” 45,24ha đất

VietTimes -- UBND tỉnh Hà Nam chọn Liên danh Công ty TNHH Hợp Tiến - Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát là nhà đầu tư xây dựng tuyến đường 68m địa bàn xã Liêm Chung, theo Hợp đồng BT. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 1,86km, dự kiến giao nhà đầu tư 45,24ha đất đối ứng để kinh doanh.
Trụ sở UBND TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Trụ sở UBND TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Quy hoạch chi tiết khu đất hoàn vốn trước khi chọn được nhà đầu tư

Ngày 23/7/2018 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 68m địa bàn xã Liêm Chung, TP Phủ Lý theo hình thức Hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Theo đó, Liên danh Công ty TNHH Hợp Tiến - Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án với giá trúng thầu 198 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 24 tháng (kể từ ngày bàn giao mặt bằng).

Tìm hiểu của VietTimes cho thấy, ngày 12/9/2017 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định 1446/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 68m địa bàn xã Liêm Chung, TP Phủ Lý theo hình thức hợp đồng BT. Cơ quan lập Báo cáo nghiên cứu khả thi được xác định là Công ty TNHH Hợp Tiến.

Hà Nam: Đầu tư 200 tỷ đồng làm tuyến đường BT dài 1,86km
Theo Quyết định phê duyệt, tuyến đường được đầu tư xây dựng mới theo tiêu chuẩn đường đô thị (TCXDVN104-2007) với tổng chiều dài L=2,25km. Ngoài ra còn đầu tư xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các công trình trên tuyến gồm hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông;… Tổng mức đầu tư dự kiến lúc này khoảng 183,319 tỷ đồng.

Để thực hiện dự án này nhà đầu tư được UBND tỉnh dự kiến giao kinh doanh tại 8 khu đất để hoàn trả vốn đầu tư với tổng diện tích khoảng 45,24ha.

Đến ngày 17/01/2018, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường này.

Theo đó, tuyến đường BT lúc này được điều chỉnh với tổng chiều dài L=1,86km, mặt cắt ngang là 68m. Đồng thời, đầu tư hạ tầng kỹ thuật hai bên đường,... Tổng mức đầu tư cho dự án khoảng 198 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý là, mặc dù ngày 23/7/2018 UBND tỉnh Hà Nam mới phê duyệt kết quả lựa chọn Liên danh Công ty TNHH Hợp Tiến - Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát là nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng tuyến đường 68m nhưng trước đó, ngày 20/3/2018 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 445/QĐ-UBND “Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất hoàn trả vốn cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 68m”.

Ngoài ra, ngày 20/3/2018 cũng là ngày UBND tỉnh Hà Nam ban hành thêm Quyết định 444/QĐ-UBND “Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất hoàn trả vốn cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 68m”.

Như vậy, cùng ngày 20/3/2018, UBND tỉnh Hà Nam ban hành liền 02 quyết định “phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết” và quyết định “phê duyệt Quy hoạch chi tiết” tại Khu đất hoàn trả vốn cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 68m, hình thức BT.

"Không trái với quy định hiện hành"

Trao đổi với VietTimes, đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND TP Phủ Lý cho biết: Việc lập, trình, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch được thực hiện theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.

Theo quy định, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao (chấp thuận chủ trương) cho 01 đơn vị lập nhiệm vụ quy hoạch và lập đồ án quy hoạch thực hiện việc lập nhiệm vụ và quy hoạch đồ án. Đơn vị này có thể thực hiện đồng thời cả công tác lập nhiệm vụ quy hoạch và lập đồ án quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan chuyên môn thẩm định.

Căn cứ các ý kiến của cơ quan chuyên môn, đơn vị đồng thời chỉnh sửa, hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch trình phê duyệt. Căn cứ kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn, hồ sơ của đơn vị được giao nhiệm vụ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt song song nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch.

"Điều này là không trái với quy định hiện hành", vị đại diện nêu rõ.

Mặt khác, do vị trí Quy hoạch này đã có Quy hoạch chung của tỉnh; Quy mô vị trí Quy hoạch nhỏ, lẻ (3,1ha) nên Sở Xây Dựng và UBND tỉnh Hà Nam thường trình thẩm định và Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ và Quy hoạch cùng một ngày.

Về vấn đề vì sao kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đường 68m ban hành ngày 23/7/2017 nhưng trước đó ngày 20/3/2018 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất hoàn trả cho nhà đầu tư (Liên danh Công ty TNHH Hợp Tiến - Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát ), Phòng Tài chính - Kế hoạch Phủ Lý cho rằng, theo quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015.

Theo đó, đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất (Điều 20 và Điều 24), Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhà đầu tư lập đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Hồ sơ đề xuất dự án và Báo cáo nghiên cứu khả thi có nội dung về phương án tài chính (Điểm h, Khoản 2, Điều 16 và Điểm h, Khoản 1, Điều 25). Trong đó bao gồm việc xác định nguồn vốn đầu tư, quỹ đất hoàn trả nhà đầu tư thực hiện dự án. Vì vậy việc nghiên cứu, lập Quy hoạch quỹ đất hoàn trả là 1 phần không thể thiếu của dự án và sẽ được tiến hành song song với việc với việc lập dự án.

Phòng Tài chính - Kế hoạch Phủ Lý khẳng định, thực tế UBND tỉnh Hà Nam đồng ý cho nhà đầu tư (Công ty TNHH Hợp Tiến) nghiên cứu lập hồ sơ đều xuất dự án (tại Văn bản số 828/UBND-GTXD ngày 03/4/2017); Lập báo cáo nghiêu cứu khả thi và lập quy hoạch các vị trí đất hoàn trả dự án (tại Văn bản số 1995/UBND-GTXD ngày 21/7/2017) là hoàn toàn đúng với quy định.

Việc Công ty TNHH Hợp Tiến thực hiện lập dự án; lập Quy hoạch các vị trí đất hoàn trả phục vụ dự án, trình thẩm định và phê duyệt, UBND tỉnh Hà Nam căn cứ hồ sơ phê duyệt quy hoạch các vị trí hoàn trả phục vụ dự án là đúng theo quy định./.