Cải cách thủ tục hành chính của Bộ TT&TT đã có sự bứt phá đáng kể...

VietTimes -- Phát biểu tại Hội nghị tập huấn công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 sáng nay 31/10/2018 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã khẳng định “Cải cách hành chính được Đảng và Chính phủ xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là một trong những giải pháp quan trọng để hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết: Thời gian qua, công tác CCHC nhà nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó, lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử là những lĩnh vực có sự chuyển biến mạnh mẽ nhất. Trong đó Công tác CCHC của Bộ TT&TT cũng có rất nhiều tiến bộ. Từ xếp hạng 5/19 với chỉ số CCHC đạt 84,02% năm 2016, kết quả CCHC của Bộ đã có sự bứt phá đáng kể, xếp hạng 2/19 bộ, cơ quan ngang Bộ, với chỉ số CCHC đạt 86,13% năm 2017. Đây cũng là năm đầu tiên Bộ TT&TT có chỉ số công tác chỉ đạo, điều hành CCHC xếp hạng 1/19, là năm đầu tiên Bộ hoàn thành 100% chương trình xây dựng văn bản QPPL trong năm.

Bên cạnh những kết quả tích cực trên, Thứ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế  trong công tác CCHC của Bộ TT&TT. Đầu tiên phải kể đến công tác CCHC của Bộ chưa thực sự có những điểm sáng nổi bật về cắt giảm TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh, hoạt động tinh gọn bộ máy... Chính sách pháp luật chưa theo kịp trình độ phát triển công nghệ; Tinh giản biên chế đạt hiệu quả thấp, việc đánh giá phân loại cán bộ CCVC chưa thực chất; việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập chưa cao; kết quả hiện đại hóa hành chính - đặc biệt là ứng dụng CNTT chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Là cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực CNTT, có trọng trách lớn trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số nhưng Bộ chưa đi đầu trong công tác ứng dụng CNTT, tỷ lệ văn bản gửi, nhận hoàn toàn trên môi trường điện tử chưa cao (chủ yếu vẫn song song cả bản giấy và bản điện tử), nhiều lãnh đạo còn chưa có thói quen xử lý văn bản trên môi trường mạng, số lượng TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 còn thấp và việc xử lý trực tiếp dịch vụ công mức độ 3,4 hiệu quả chưa cao v.v...

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thứ trưởng khẳng định: Sự thay đổi trong nhận thức sẽ dẫn đến sự thay đổi trong hành động. CCHC không chỉ là nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ, của cơ quan thường trực CCHC, của các đơn vị được giao chủ trì theo dõi các lĩnh vực CCHC mà còn là nhiệm vụ của tất cả các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ,  đặc biệt là nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Thời gian vừa qua, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đối với nhiệm vụ CCHC và nâng cao hiệu quả CCHC trên tất cả các lĩnh vực của CCHC bao gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, cải cách bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC và hiện đại hóa hành chính, Vụ TCCB - cơ quan thường trực CCHC của Bộ TTTT đã xây dựng kế hoạch và được Lãnh đạo Bộ phê duyệt tổ chức Hội nghị tập huấn CCHC cho cán bộ lãnh đạo và CCVC trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự sau Hội nghị Tập huấn phải thấm nhuần công tác CCHC để lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn nữa công tác CCHC, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được TS. Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) truyền đạt nhiều nội dung quan trọng, thiết thực trong công tác CCHC như: Tổng quan về các nội dung CCHC giai đoạn 2018-2020; Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác CCHC và giải pháp nâng cao chất lượng CCHC tại cơ quan, đơn vị.