Công bố chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

VietTimes -- Bộ chỉ số CCHC với những tiêu chí, tiêu chí thành phần cụ thể của từng lĩnh vực giúp các cơ quan, đơn vị nhận thức rõ thực trạng CCHC của đơn vị mình và việc công bố, xếp hạng Chỉ số CCHC giúp cho cơ quan, đơn vị nhận biết được mặt yếu, mặt mạnh trong công tác CCHC để có giải pháp điều chỉnh.

Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các cơ quan hành chính thuộc Bộ TT&TT.

Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các cơ quan hành chính thuộc Bộ TT&TT.

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các cơ quan hành chính thuộc Bộ và Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ. Tại Hội nghị, lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ đã Công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các cơ quan hành chính thuộc Bộ theo Quyết định số 937 đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT ký ban hành ngày 19/6/2018.

Trong đó, Chỉ số CCHC tổng hợp chia làm 2 nhóm xếp hạng: Nhóm 1 – Chỉ số CCHC tổng hợp của các Cục trực thuộc Bộ, đứng đầu là Cục Tần số Vô tuyến điện với chỉ số CCHC là 86,7%, tiếp đến là Cục Tin học Hóa với chỉ số CCHC 85,28% (tăng 4,54% so với năm 2016) và đơn vị có điểm số tăng đáng kể nhất là Cục Bưu điện Trung ương với chỉ số CCHC 84,7% ( tăng 10,78% so với năm 2016, và dịch chuyển vị trí xếp hàng từ thứ 5 lên thứ 3).

Công bố chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan thuộc Bộ TT&TT ảnh 1

Nhóm 2 – Chỉ số CCHC tổng hợp của các đơn vị khối cơ quan Bộ, đứng đầu là Vụ Kế hoạch – Tài chính với chỉ số CCHC là 88,39%, tiếp đến lần lượt là Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Bưu chính, Vụ Khoa học – Công nghệ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Công nghệ Thông tin, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế.

Công bố chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan thuộc Bộ TT&TT ảnh 2

Bên cạnh chỉ số CCHC tổng hợp, bộ chỉ số còn xếp hạng chỉ số các lĩnh vực gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách bộ máy hành chính Nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Đổi mới cơ chế tài chính; Hiện đại hóa hành chính. Ngoài ra còn có cả chỉ số tiêu chí đặc thù đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh tầm quan trọng của Chỉ số CCHC. Theo kết quả Chỉ số CCHC (PAR Index) năm 2017 của các Bộ, ngành, địa phương vừa được Bộ Nội vụ tiến hành nghiên cứu và công bố mới đây, Bộ TT&TT xếp hạng Nhì trên 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ tham gia xếp hạng (chỉ sau Ngân hàng Nhà nước).

"Kết quả này là sự nỗ lực chung từ Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ, đặc biệt là từ sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Tuy nhiên, khoảng cách điểm của Bộ TT&TT với Ngân hàng Nhà nước còn khá xa", Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng cho biết, 2 năm gần đây, Bộ TT&TT đã nghiên cứu, vận dụng PAR Index để có bộ chỉ số với các tiêu chí, tiêu chí thành phần cho riêng các cơ quan thuộc Bộ. Năm 2016 chỉ đánh giá, công bố chỉ số CCHC cho các Cục thuộc Bộ, năm 2017 thêm một bước là đánh giá cho cả các Vụ, Văn phòng và Thanh tra Bộ.

“Thường trực CCHC của Bộ đã rất nỗ lực trong việc kiểm định, đánh giá lại các số liệu đơn vị tự chấm. Hội đồng thẩm định cũng đã thảo luận nhiều lần trong việc chọn cách thức đánh giá để những gì chưa thực hiện được trong công tác CCHC đều thể hiện rõ trong bộ chỉ số. Ngoài ra còn có điều tra xã hội học, bảng câu hỏi được làm rất công phu. Tôi thực sự ấn tượng với kết quả đạt được của Bộ phận thường trực CCHC và Hội đồng thẩm định”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhận định.

Theo Lãnh đạo Bộ đánh giá, việc xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản từ khâu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện, triển khai tự đánh giá, chấm điểm, điều tra XHH, thẩm định đến khâu tổng hợp, báo cáo, đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng.

Tuy nhiên, do là năm đầu tiên triển khai đánh giá chấm điểm kết quả CCHC của các Vụ, Văn phòng, Thanh tra một số đơn vị còn lúng túng trong triển khai dẫn đến tiến độ thực hiện còn chậm so với yêu cầu. Các đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn khi đánh giá kết quả CCHC năm 2018 và những năm tiếp theo.