Yêu cầu Sở GD&ĐT TP. HCM giải trình về việc nhận thù lao của Nhà xuất bản Giáo dục

VietTimes -- Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn yêu cầu Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh phải giải trình về việc các lãnh đạo, cán bộ của sở này nhận được thù lao hàng tháng từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Một giờ học

Một giờ học

Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ký văn bản khẩn yêu cầu Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh phải giải trình các nội dung được báo chí đăng tải về việc từ năm 2015 đến nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chi gần 3 tỷ đồng cho các lãnh đạo, cán bộ thuộc ban chỉ đạo soạn thảo sách giáo khoa (SGK) của Sở GD&ĐT TP.HCM và chuyên viên cấp phòng thuộc sở này.

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh phải giải trình và báo cáo với Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh trước ngày 8/12.

Như VietTimes đã đưa tin, tại quyết định số 778/QĐ-NXBGDVN ngày 29/9/2015 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về chi thù lao Ban chỉ đạo biên soạn bộ SGK miền Nam thuộc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội đồng thành viên Nhà xuất bản đã thành lập Ban chỉ đạo biên soạn bộ SGK miền Nam gồm 11 người.

Trong đó có 1 Giám đốc sở, 1 Phó giám đốc, 1 Phó Chánh văn phòng, 1 Trưởng phòng Giáo dục Trung học, 2 Phó trưởng phòng Giáo dục Trung học, 1 Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, 2 Phó Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, 1 Chánh văn phòng và Phó Chánh văn phòng.

Mức thù lao chi cho các thành viên trong Ban chỉ đạo biên soạn bộ SGK miền Nam được tính theo chức vụ. Trưởng Ban là Giám đốc Sở nhận 6 triệu đồng/tháng, Phó Trưởng ban là Phó Giám đốc nhận 5 triệu đồng/tháng, Ủy viên thường trực nhận 4 triệu đồng/tháng, các ủy viên còn lại nhận 3,5 triệu đồng/tháng.

Năm 2015, mức chi cho 11 hành viên trong Ban chỉ đạo biên soạn bộ SGK miền Nam là 516 triệu đồng/năm. Quyết định này ghi rõ nguồn chi từ Quỹ đầu tư của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được thực hiện từ ngày 1/5/2015.

Tính riêng trong năm 2015 (8 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực), tổng mức chi là 344 triệu. Tuy nhiên, với công văn này thì việc chi được hiểu là liên tục. Nếu chi liên tục như vậy thì từ ngày 1/5/2015 đến hết ngày 31/12/2017, tổng mức chi lên gần 1,5 tỷ đồng.

Đến năm 2018, Nhà xuất bản này tiếp tục ký quyết định số 04/QĐ-NXBGDVN thành lập Ban chỉ đạo cùng với mức chi thù lao cho Ban chỉ đạo tổ chức biên soạn bộ SGK miền Nam. Lúc này, Ban chỉ đạo tổ chức biên soạn bộ SGK không chỉ có mỗi Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh mà còn có thêm các thành viên từ nhà xuất bản và nhóm tư vấn hỗ trợ.

Theo quyết định này, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh vẫn gồm 11 người như trong quyết định số 778/QĐ-NXBGDVN, cùng với 9 người của Nhà xuất bản (gồm 1 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 1 Tổng Giám đốc, 4 Phó Tổng Giám đốc, 2 Giám đốc và 1 Phó Tổng biên tập), nhóm tư vấn hỗ trợ gồm 15 người (14 chuyên viên giáo dục Tiểu học, Trung học và 1 Kế toán). 

Mức chi thù lao cho các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức biên soạn bộ SGK miền Nam vẫn giữ nguyên như trong quyết định năm 2015, riêng nhóm tư vấn hỗ trợ mỗi người nhận 2,5 triệu đồng/tháng.

Như vậy, chỉ tính riêng trong năm 2018, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chi thù lao cho Ban chỉ đạo tổ chức biên soạn bộ SGK miền Nam số tiền tổng cộng tới 1 tỷ 398 triệu đồng.

Tổng 2 lần chi từ ngày 1/5/2015 đến hết năm 2018 là gần 3 tỷ đồng.

Cả 2 văn bản chi tiền trên đều do Chủ tịch Hội đồng thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ký.