Vinamilk: 9 tháng lãi gần 5.880 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ

Đáng lưu ý, khoản chi lớn nhất bằng tiền của Vinamilk trong 9 tháng đầu năm là trả cổ tức cho các cổ đông (6.000 tỷ đồng).
Vinamilk: 9 tháng lãi gần 5.880 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk – VNM) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015.

Với việc đầu tư mạnh mẽ vào công tác bán hàng, marketing sản phẩm (chi phí bán hàng quý 3 của Vinamilk tăng hơn 65%, đạt 1.666 tỷ đồng), doanh thu thuần quý 3 của Vinamilk đạt 10.549 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ 2014.

Đáng ghi nhận, tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần của công ty cũng được cải thiện đáng kể nhờ việc thay đổi cơ cấu nhóm sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm mang lại hiệu quả cao, lãi gộp trong kỳ của Vinamilk tăng 56,4%, đạt 4.350 tỷ đồng.

Kết quả quý 3 Vinamilk báo lãi 2.135 tỷ đồng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ), tăng 55,2% so với cùng kỳ 2014. 9 tháng đầu năm, công ty báo lãi 5.877 tỷ đồng, tăng 35,4% so với 9 tháng đầu năm 2014.

EPS 9 tháng của VNM đạt 4.415 đồng/cổ phiếu.

Tổng tài sản cuối quý 3 của Vinamilk đạt 25.959 tỷ đồng, tăng 189 tỷ đồng so với đầu năm.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm của VNM đạt 6.068 tỷ đồng, giúp công ty trang trải cho các hoạt động tài chính, đầu tư trong kỳ. Đáng lưu ý, khoản chi lớn nhất bằng tiền của Vinamilk trong 9 tháng đầu năm là trả cổ tức cho các cổ đông (6.000 tỷ đồng).

Riêng cổ tức dành cho “ông lớn” SCIC, 9 tháng đầu năm Vinamilk đã trả tới 2.705 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, Vinamilk chi 54 tỷ đồng trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban điều hành. Mức chi này tăng 4 tỷ đồng so với cùng kỳ 2014.

Theo Trí thức trẻ/VNM