Viettel Global báo lãi 4.200 tỉ đồng sau 9 tháng đầu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tiếp nối đà tăng trưởng của 2 quý đầu năm, Viettel Global vừa trải qua quý 3/2022 với tăng trưởng nổi bật trong doanh thu và lợi nhuận.

CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global – Mã CK: VGI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2022 với doanh thu thuần đạt 6.327,2 tỉ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán giảm giúp lãi gộp của VGI tăng tới 48% so với cùng kỳ năm trước, lên tới 3.608 tỉ đồng, tương ứng với biên lãi gộp lên tới 57%.

Trừ đi chi phí bán hàng và quản lý, VGI báo lãi trước thuế 2.400 tỉ đồng, cao gấp 5 lần so với cùng kỳ quý 3/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu của VGI tăng gần 18% lên 17.600 tỉ đồng. Lợi nhuận gộp tăng gần gấp rưỡi lên 8.876 tỉ đồng.

Với cả hoạt động tài chính (tỉ giá) và hoạt động của các công ty liên kết đều khởi sắc hơn so với năm trước, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2022 của VGI tăng thêm gần 4.400 tỉ (368%) từ 1.185 tỉ lên 5.549 tỉ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng hơn 4.000 tỉ lên 3.680 tỉ đồng.

Thị trường Châu Phi là 'điểm sáng' trong hoạt động kinh doanh của VGI kể từ đầu năm 2022, với tốc độ tăng trưởng doanh thu lên tới 21%, đóng góp 7.600 tỉ đồng trong doanh thu hợp nhất. Tiếp đến là các thị trường Đông Nam Á và Mỹ La – tinh, với doanh thu lần lượt đạt 7.800 tỉ đồng và 2.100 tỉ đồng.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của VGI đạt 54.702 tỉ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn đạt 22.474,5 tỉ đồng, chiếm 41%; lượng tiền và tương đương tiền, cùng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 16.723,2 tỉ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của VGI đạt 22.649 tỉ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn là 8.152,4 tỉ đồng, chiếm 14,9% tổng nguồn vốn./.