VDCA và Hội Nhà báo Việt Nam chung tay bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường số

VietTimes – Ngày 13/9, trong khuôn khổ hội thảo "Bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường mạng", Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Hội Nhà báo Việt Nam đã ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền báo chí.

TS. Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch VDCA (bên phải) và ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (bên trái) đại diện hai tổ chức ký biên bản
TS. Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch VDCA (bên phải) và ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (bên trái) đại diện hai tổ chức ký biên bản

Theo nội dung của bản ghi nhớ, VDCA và Hội Nhà báo Việt Nam hợp tác xây dựng, triển khai các hoạt động bảo vệ bản quyền báo chí được hai bên cùng quan tâm trên cơ sở sử dụng nguồn lực sẵn có của hai bên, cùng có trách nhiệm đối với các hoạt động hợp tác theo quy định của pháp luật và trong khuôn khổ kế hoạch, chương trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền giao chủ trì thực hiện; Ưu tiên triển khai các hoạt động truyền thông, nghiên cứu khoa học, giải pháp công nghệ và đào tạo nhằm phát triển nâng cao năng lực bản quyền báo chí trên môi trường số.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của mỗi bên, các lĩnh vực bảo vệ bản quyền báo chí giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Truyền thông số Việt Nam bao gồm: nghiên cứu đề xuất nội dung và giải pháp nâng cao bảo vệ bản quyền báo chí; tổ chức các tọa đàm, hội thảo chuyên đề, chia sẻ các công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường số; Truyền thông, nghiên cứu, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực bảo vệ bản quyền báo chí, truyền thông của hội viên và cộng đồng.

Đầu mối triển khai công việc phía VDCA là Trung tâm Bản quyền số. Phía Hội Nhà báo Việt Nam là Ban nghiệp vụ của Hội.

Với thỏa thuận hợp tác này, hai tổ chức mong muốn góp phần thúc đẩy công cuộc bảo vệ bản quyền báo chí, cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng trong vấn đề bản quyền./.