Từ giữa năm 2019, Việt Nam sẽ có xếp hạng các TCTD: Chia làm 5 hạng, từ Tốt đến Yếu kém

VietTimes -- Căn cứ vào mức điểm xếp hạng đạt được, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp vào một trong các hạng sau: Tốt (A), Khá (B), Trung bình (C), Yếu (D) hoặc Yếu kém (E). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kết quả xếp hạng này sẽ không được công bố rộng rãi.
Các tổ chức tín dụng (bao gồm cả các ngân hàng) sẽ được xếp hạng kể từ năm 2019
Các tổ chức tín dụng (bao gồm cả các ngân hàng) sẽ được xếp hạng kể từ năm 2019

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố thông tư số 52/2018/TT-NHNN quy định về việc xếp hạng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2019.  

Theo đó, thông tư này sẽ được áp dụng đối với các nhóm đối tượng là: Ngân hàng thương mại; Ngân hàng hợp tác xã; Công ty tài chính; Công ty cho thuê tài chính và Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Căn cứ theo tổng giá trị tài sản bình quân theo quý trong năm, nhóm các ngân hàng thương mại được chia thành quy mô lớn (quy mô hơn 100.000 tỷ đồng) và nhóm có quy mô nhỏ (quy mô bằng hoặc thấp hơn 100.000 tỷ đồng).

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp hạng theo hệ thống tiêu chí, bao gồm: Vốn (C); Chất lượng tài sản (A); Quản trị điều hành (M); Kết quả hoạt động kinh doanh (E); Khả năng thanh khoản (L); Mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường (S). Trọng số của các tiêu chí này lần lượt là 20%; 30%; 10%; 20%; 15% và 5%.

Mỗi tiêu chí bao gồm nhóm chỉ tiêu định lượng và nhóm chỉ tiêu định tính.

Trong đó, nhóm chỉ tiêu định lượng đo lường mức độ lành mạnh của hoạt động ngân hàng trên cơ sở số liệu hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nhóm chỉ tiêu định tính đo lường mức độ tuân thủ các quy định pháp luật của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Từng chỉ tiêu định lượng tại 6 tiêu chí xếp hạng được tính theo các mức điểm từ 1 - 5 điểm; nhóm chỉ tiêu định lượng được tính theo các mức điểm từ 1 - 5 điểm. Mức điểm 5 là tốt nhất và mức điểm 1 là kém nhất.

Căn cứ vào mức điểm xếp hạng đạt được, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp vào một trong các hạng sau: Tốt (A), Khá (B), Trung bình (C), Yếu (D) hoặc Yếu kém (E).

Việc xếp hạng được thực hiện và phê duyệt kết quả trước ngày 30/6 hàng năm đối với tình hình và kết quả hoạt động năm liền trước của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt kết quả xếp hạng (bao gồm hạng và tổng điểm xếp hạng), các cơ quan có liên quan sẽ thực hiện thông báo tới các tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kết quả xếp hạng này sẽ không được công bố rộng rãi.

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp kết quả xếp hạng cho bên thứ 3 (bao gồm cả ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài) dưới bất kỳ hình thức nào.

Kết quả xếp hạng các tổ chức tín dụng được kỳ vọng sẽ giúp hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc cảnh báo sớm, ngăn ngừa nguy cơ đổ vỡ của từng tổ chức tín dụng và hạn chế rủi ro lan truyền trong toàn hệ thống. Vì mục đích khác nhau, nên tại nhiều nước, kết quả xếp hạng các tổ chức tín dụng, ngân hàng đều không được công bố rộng rãi./.