Trước 25/5 hoàn tất công bố danh mục thuốc được tự động gia hạn lưu hành theo Nghị định 29/2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa chỉ đạo Cục Quản lý Dược khẩn trương công bố danh mục các thuốc, nguyên liệu làm thuốc quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên

Trong công văn 2328/BYT-VPB1 vừa ban hành, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nêu rõ: Thực hiện Nghị định số 29/2022/ND-CP ngày 29/4/2022 của Chính quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/ 2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (gọi tắt là Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ), Bộ Y tế yêu cầu:

Cục Quản lý Dược căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai và tham mưu cho Bộ Y tế triển khai các nội dung tại Điều 9 (việc chuyển đổi mục đích sử dụng dược chất để sản xuất thuốc có chỉ định sử dụng phòng, điều trị COVID-19) và Điều 10 (việc sử dụng miễn phí thuốc sản xuất trong nước thuộc lô được sản xuất để phục vụ cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc có chỉ định sử dụng phòng, điều trị COVID 19) của Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Công văn 2328/BYT-VPB1 của Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên giao nhiệm vụ và hạn hoàn thành cụ thể cho Cục Quản lý Dược
Công văn 2328/BYT-VPB1 của Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên giao nhiệm vụ và hạn hoàn thành cụ thể cho Cục Quản lý Dược

Bộ Y tế cũng giao Cục Quản lý Dược chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế danh mục các thuốc, nguyên liệu làm thuốc quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo đầy đủ, chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời.

Việc công bố phải hoàn tất trước ngày 25/5/2022, công văn đôn đốc của Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.