Tổng thống Nga Putin: Mọi quốc gia đều có quyền trở nên mạnh mẽ

VietTimes -- Tại buổi họp đầu tiên của Duma Quốc gia khóa VII, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho biết theo ông sức mạnh Nga là ở đâu.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

"Mọi quốc gia đều có quyền trở nên mạnh mẽ… Sức mạnh của nước Nga bên trong chính chúng ta, trong nhân dân chúng ta, trong truyền thống và văn hóa của chúng ta, trong kinh tế, trong lãnh thổ rộng lớn và tài nguyên thiên nhiên của chúng ta, tất nhiên là trong tiềm năng quốc phòng. 

Nhưng quan trọng nhất, sức mạnh của chúng ta ở sự đoàn kết thống nhất của nhân dân," — ông Putin nói.

Theo ông, đây là điều kiện then chốt để bảo tồn tính quốc gia và độc lập của Nga, cũng như sự tồn tại của đất nước là "ngôi nhà chung cho tất cả các dân tộc đang sống ở đây."