Tiết lộ âm mưu của Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai

“Tuần san Phượng Hoàng” số mới nhất tiết lộ Chu Vĩnh Khang (nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Bí thư Chính pháp Trung ương) thông đồng với Bạc Hy Lai (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh) từng kết bè kết đảng.
Ông Chu Vĩnh Khang. Ảnh: AFP/ TTXVN
Ông Chu Vĩnh Khang. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hai người từng có một cuộc nói chuyện bí mật tại Trùng Khánh, triệt để phủ định lý luận và thực tiễn cải cách mở cửa của cố lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình. Họ cho rằng lý luận và thực tiễn về các cặp mâu thuẫn chủ yếu của Trung Quốc, gồm mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, giữa con đường xã hội chủ nghĩa và con đường tư bản chủ nghĩa mà Mao Trạch Đông đưa ra vào những năm cuối đời vẫn đúng đắn. Đường lối cải cách mở cửa của Đặng Tiểu Bình cần phải điều chỉnh.

Trong cuộc nói chuyện đó, Bạc Hy Lai không chỉ cho biết mình đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này mà còn dẫn câu nói “bóng ma của chủ nghĩa cộng sản đang ám ảnh châu Âu” trong “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” của Karl Marx để làm minh chứng. Đặc biệt, Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai đã biểu thị “muốn đánh một trận lớn”. Sau đó, Chu Vĩnh Khang không những không báo cáo những lời nói và hành động của Bạc Hy Lai cho Trung ương, ngược lại khi về Bắc Kinh còn nói với các thân tín then chốt của mình rằng “chúng ta phải hoàn thành đại sự này, những người như Bạc Hy Lai cần phải lợi dụng, ông ta có thể giúp chúng ta tiến lên”.

“Tuần san Phượng Hoàng” còn tiết lộ trong vấn đề cấu kết bè phái, Chu Vĩnh Khang rất ngoan cố, bất cứ ai không tuân theo ý kiến của ông ta đều sẽ bị trả thù.

Theo: Tuổi Trẻ