Thử tốc độ mở khóa của cảm biến vân tay nhúng dưới màn hình smartphone

VietTimes -- Vào trung tuần tháng 12 năm ngoái, Synaptics đã thành công trong việc phát triển cảm biến vân tay dưới màn hình. Vivo là hãng đầu tiên ứng dụng lên smartphone. Mặc dù mẫu máy Vivo giới thiệu chỉ là phiên bản mẫu. Song công nghệ này sẽ mở ra một hướng đi mới của các hãng OEM trong lĩnh vực thiết kế và bảo mật sau CES 2018.
Vivo đã chứng minh được tính thực tiễn của công nghệ cảm biến vân tay dưới màn hình đã chứng minh trong CES 2018. Nguồn: Tech Radar
Vivo đã chứng minh được tính thực tiễn của công nghệ cảm biến vân tay dưới màn hình đã chứng minh trong CES 2018. Nguồn: Tech Radar

Video:
Kiểm nghiệm tốc độ mở khóa của công nghệ cảm biến vân tay dưới màn hình
đầu tiên trên smartphone
. Nguồn: Mr.Mobile