Tập đoàn T&T chính thức mất quyền chi phối tại Bệnh viện Giao thông vận tải

VietTimes -- Tập đoàn T&T của "bầu" Hiển đã không còn là cổ đông nắm tỷ lệ sở hữu chi phối tại Bệnh viện GTVT
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải (Bệnh viện GTVT) vừa công bố thông tin báo cáo về sự thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Cổ phần Tập đoàn T&T (Tập đoàn T&T).

Theo đó, Tập đoàn T&T đã giảm tỷ lệ sở hữu từ 51,43% xuống mức 22,071% vốn điều lệ dù số lượng cổ phiếu nắm giữ không thay đổi. Ở chiều hướng ngược lại, tỷ lệ sở hữu của Bộ Giao thông Vận tải (đại diện sở hữu Nhà nước) tăng từ 32,73% lên mức 71,13%. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 5/1/2016.

Nguyên nhân dẫn đến sự “đổi ngôi” trong cơ cấu cổ đông của Bệnh viện GTVT là do công ty đã điều chỉnh tăng vốn chủ sở hữu thêm 223,45 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng thêm là kết quả của quá trình xác định lại giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương sau khi quyết toán Dự án ODA tòa nhà bệnh viện.

Được biết, Dự án ODA tòa nhà Bệnh viện được chính thức nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng theo Văn bản số 6126/BGTVT-CQLXD ngày 15/5/2015. Giá trị tạm tính phần khối lượng xây dựng cơ bản dở dang để xác định giá trị doanh nghiệp tại ngày 30/6/2014 là 55,046 tỷ đồng trên cơ sở hồ sơ xác định doanh nghiệp do Công ty kiểm toán AASC lập và Quyết định số 4966/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2004 của Bộ GTVT phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

Năm 2017, sau khi Bệnh viện GTVT chuyển từ đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần, Dự án ODA tòa nhà Bệnh viện được quyết toán chính thức với giá trị là 293,919 tỷ đồng (chưa giảm trừ phần tạm tính khối lượng xây dựng cơ bản dở dang).

Đến ngày 15/2/2017, biên bản kiểm tra quyết toán tiền thu từ cổ phần hóa, chi phí cổ phần hóa, chi phí lao động dôi dư, xác định giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển đổi sở hữu của Bệnh viên GTVT đã khẳng định giá trị phần vốn nhà nước tăng thêm là 223,459 tỷ đồng, đồng thời sẽ điều chỉnh thay đổi vốn điều lệ của công ty.

Tuy nhiên, như VietTimes đề cập, việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Bệnh viện GTVT kéo dài tới tận cuối tháng 8/2019.

Tập đoàn T&T được biết tới với vai trò là nhà đầu tư chiến lược khi Bệnh viện GTVT tiến hành cổ phần hóa với tỷ lệ sở hữu ban đầu là 30% vốn điều lệ. Tuy nhiên, tập đoàn do ông Đỗ Quang Hiển (“bầu” Hiển”) làm Chủ tịch đã tiếp tục gom thêm cổ phần, nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 51,43%.

Sau khi bị Tập đoàn T&T thâu tóm, kết quả kinh doanh của Bệnh viện GTVT tỏ ra không mấy khả quan. Nửa đầu năm 2019, Bệnh viện GTVT tiếp tục báo lỗ sau thuế hơn 15,8 tỷ đồng, nâng tổng số lỗ lũy kế lên mức 106,9 tỷ đồng.

Thời gian vừa qua, truyền thông trong nước đưa tin cho biết Tập đoàn T&T tỏ ý muốn thoái vốn và kiến nghị Nhà nước thu mua lại toàn bộ số cổ phần đã bán cho cổ động chiến lược với giá 11.000 đồng/cổ phiếu nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện được./.