Sau kiểm toán, Tập đoàn Đại Dương lỗ ròng hơn 2.200 tỷ đồng năm 2014

Khoản lỗ ròng năm 2014 của Tập đoàn Đại Dương tiếp tục gây sốc với hơn 2.200 tỷ đồng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) - vượt qua cả con số công bố trước đó, tại ĐHCĐ thường niên của OGC được tổ chức lần 1 (lỗ 1.370 tỷ đồng).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group - OGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán sau nhiều lần trì hoãn và bị nhắc nhở.

Khoản lỗ ròng năm 2014 của Tập đoàn Đại Dương tiếp tục gây sốc với hơn 2.200 tỷ đồng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) - vượt qua cả con số công bố trước đó, tại ĐHCĐ thường niên của OGC được tổ chức lần 1 (lỗ 1.370 tỷ đồng).

"Đóng góp" đáng kể nhất vào khoản "siêu lỗ" năm 2014 là 2 khoản mục chi phí trong năm: Chi phí tài chính 1.624 tỷ đồng và Chi phí quản lý 1.927 tỷ đồng. Mặc dù lãi gộp 606 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2013, OGC vẫn không đủ trang trải các khoản chi phí khổng lồ nói trên. Ngoài ra, trong năm công ty còn chi khác tới 364 tỷ đồng, trong khi năm 2013 khoản chi khác chỉ ở mức 74,4 tỷ đồng.

Riêng khoản mục đầu tư vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) - vừa được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng, số dư đầu năm là 998 tỷ đồng. Do việc mua lại nói trên, OGC "mất trắng" khoản này tại số dư cuối năm. OceanBank không còn được hợp nhất vào kết quả kinh doanh năm 2014 của Ocean Group.

Báo cáo tài chính ghi nhận khoản phải thu đối với ông Hà Trọng Nam, thành viên HĐQT công ty với số tiền 500 tỷ đồng. Đó là số tiền ứng trước cho ông Nam để mua cổ phần CTCP Tràng Tiền từ nhóm cổ đông. Ngày 5/6/2015, OGC đã ký phụ lục hợp đồng dừng thực hiện chuyển nhượng cổ phần và ông Hà Trọng Nam có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ gốc và lãi tối đa trong vòng 3 năm. Tính đến cuối năm 2014 , số lãi mà ông Nam phải trả OGC là 128 tỷ đồng. 2 con số này đã được đề cập trong báo cáo kiểm toán công ty mẹ OCH - Công ty con của OGC. Ông Hà Trọng Nam "đóng góp" đáng kể cho khoản lỗ khổng lồ năm 2014 của công ty mẹ OCH.

Kiểm toán Deloitte cũng đưa ra một số ý kiến ngoại trừ liên quan đến các khoản đầu tư của Ocean Group tại OCS (Công ty liên kết - CTCP Chứng khoán Đại Dương), CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH) và một số khoản đầu tư khác của OGC trong thời gian qua.

Ngày 13/7 tới đây, OGC sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên 2015 lần thứ 2 sau thất bại lần 1 hôm 20/6.

Theo Infonet