Saigonbank thay Chủ tịch hội đồng quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương (Saigonbank) vừa thông báo thay đổi nhân sự cao cấp kể từ ngày 1/9/2015. Ông Trần Quốc Hải, thành viên Hội đồng Quản trị, sẽ giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigonbank nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 1/9/2015.
Ông Trần Quốc Hải thay ông Nguyễn Phước Minh (trái) làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigonbank.
Ông Trần Quốc Hải thay ông Nguyễn Phước Minh (trái) làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigonbank.

Cụ thể, ông Nguyễn Phước Minh thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigonbank nhiệm kỳ 2013-2017.

Theo thông báo của Saigonbank, ông Minh nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/9/2015.

Ông Trần Quốc Hải, thành viên Hội đồng Quản trị, sẽ giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigonbank nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 1/9/2015.

Cùng với thay đổi nhân sự trên, Saigonbank ra thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ lên 4.080 tỷ đồng. Thời gian lấy ý kiến cổ đông từ 15-25/9/2015.

Trước đó, trong năm 2014 ngân hàng này cũng đã có phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Saigonbank hiện có vốn điều lệ là 3.080 tỷ đồng, tổng tài sản tính đến 30/6/2015 là 16.288,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 là 122,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 123,87 tỷ đồng cùng kỳ năm 2014.

Theo VnEconomy