Quy hoạch dân số Trung Quốc: Đạt khoảng 1,45 tỷ người vào năm 2030

VietTimes -- Trung Quốc đưa ra quy hoạch phát triển dân số để cải thiện tình hình phát triển dân số trong tương lai, tránh sức ép dân số đè nặng lên phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc.
Người Trung Quốc trên đường phố (ảnh tư liệu)
Người Trung Quốc trên đường phố (ảnh tư liệu)

Tờ Nhân Dân Trung Quốc ngày 26 tháng 1 cho hay Thủ tướng Trung Quốc đã ký duyệt để Quốc vụ viện Trung Quốc công bố "Quy hoạch phát triển dân số quốc gia" Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2030.

Quy hoạch này đã làm rõ yêu cầu tổng thể, mục tiêu chủ yếu, phương hướng chiến lược và nhiệm vụ công tác trong phát triển dân số của Trung Quốc thời gian tới.

Quy hoạch này là tài liệu có tính "cương lĩnh" chỉ đạo phát triển dân số Trung Quốc, là căn cứ quan trọng để thực hiện công tác dân số và sinh đẻ có kế hoạch ở Trung Quốc, hỗ trợ cho các quyết sách vĩ mô về phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc.

Theo quy hoạch, mười mấy năm tới đặc biệt là giai đoạn 2021 - 2030, phát triển dân số của Trung Quốc bước vào giai đoạn chuyển ngoặt quan trọng.

Căn cứ vào dự đoán, tổng dân số Trung Quốc sẽ lên đỉnh điểm trước sau năm 2030, dân số ở tuổi lao động sẽ giảm đi, mức độ già hóa không ngừng tăng lên, dịch chuyển dân số vẫn rất tích cực, gia đình có xu thế đa dạng hóa.

Theo nhận định trong quy hoạch của Trung Quốc, tình hình cơ bản của dân số Trung Quốc sẽ không thay đổi căn bản, áp lực của dân số đối với phát triển kinh tế - xã hội sẽ không thay đổi căn bản, quan hệ căng thẳng giữa dân số và tài nguyên môi trường sẽ không thay đổi căn bản.

Quy hoạch nhấn mạnh, hoàn thiện chiến lược phát triển dân số và hệ thống chính sách dân số, thúc đẩy phát triển cân bằng và lâu dài về dân số, phát huy tối đa vai trò động lực của dân số đối với phát triển kinh tế - xã hội có ý nghĩa hiện thực quan trọng và ý nghĩa lịch sử sâu xa đối với thực hiện mục tiêu chiến lược của Trung Quốc.

Trung Quốc đang chịu sức ép lớn về dân số. Ảnh: ifeng
Trung Quốc đang chịu sức ép lớn về dân số. Ảnh: ifeng

Theo quy hoạch này, Trung Quốc muốn phát triển cân bằng dân số, kiên trì chính sách sinh đẻ có kế hoạch, khuyến khích sinh đẻ theo chính sách, phát huy hiệu ứng chính sách hai con toàn diện, thực hiện chính sách tổng hợp, tạo thuận lợi cho tận dụng nguồn lực dân số để thúc đẩy phát triển bền vững và hài hòa giữa dân số với kinh tế - xã hội, tài nguyên môi trường.

Đến năm 2020, Trung Quốc sẽ phát huy được đầy đủ hiệu ứng của chính sách hai con toàn diện, tăng hợp lý mức sinh, không ngừng cải thiện chất lượng dân số, từng bước cải thiện cơ cấu dân số, làm cho phân bố dân số hợp lý hơn, tổng dân số Trung Quốc khi đó sẽ đạt khoảng 1,42 tỷ người.

Đến năm 2030, trạng thái phát triển cân bằng dân số của Trung Quốc cơ bản hình thành, mức độ hài hòa giữa dân số với kinh tế - xã hội, tài nguyên môi trường tiếp tục cải thiện, tổng dân số khi đó của Trung Quốc sẽ lên đến khoảng 1,45 tỷ người.

Về nhiệm vụ và các biện pháp chính sách, quy hoạch cho hay Trung Quốc sẽ kiện toàn cơ chế điều tiết chính sách sinh đẻ, phối hợp tốt các nguồn dịch vụ công, hoàn thiện hệ thống hỗ trợ phát triển gia đình, thúc đẩy thực hiện mức sinh hợp lý.

Trung Quốc sẽ nâng cao chất lượng lao động tăng mới, khai thác tiềm năng làm việc của người lao động, tích cực phát triển nguồn nhân lực người già, tận dụng có hiệu quả nguồn nhân lực quốc tế, tăng cung ứng có hiệu quả sức lao động.

Hình ảnh một khu chung cư ở Trung Quốc (ảnh tư liệu)
Hình ảnh một khu chung cư ở Trung Quốc (ảnh tư liệu)

Trung Quốc sẽ thúc đẩy đô thị hóa dân số, thúc đẩy tập trung dân số ở các cụm đô thị, cải thiện cân bằng "gấp" giữa dân số và tài nguyên môi trường, hoàn thiện hệ thống chính sách lưu động dân số, cải thiện bố trí không gian dân số.

Trung Quốc sẽ nỗ lực ứng phó với già hóa dân số, thúc đẩy phát triển toàn diện phụ nữ và bảo vệ trẻ vị thành niên, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người khuyết tật, thực hiện thoát nghèo theo chuẩn, thúc đẩy phát triển chia sẻ giữa các nhóm người trọng điểm.

Trung Quốc sẽ tăng cường tính khả thi của thực hiện quy hoạch, sử dụng tốt các số liệu về dân số, xây dựng chế độ dự báo dân số, triển khai đánh giá ảnh hưởng dân số của các quyết sách quan trọng, hoàn thiện cơ chế quyết sách tổng hợp về dân số và phát triển.

Trung Quốc cũng chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành hợp tác quốc tế, triển khai giám sát, đánh giá, kiện toàn cơ chế thực hiện, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ đưa ra trong quy hoạch.

Đường phố Trung Quốc (ảnh tư liệu)
Đường phố Trung Quốc (ảnh tư liệu)