Quý 4/2018, VCFM chi cho nhân viên bình quân 169 triệu đồng/người/tháng nhưng...

VietTimes -- Cần lưu ý rằng, kết quả này chỉ là phép tính bình quân gia quyền, cào bằng chi phí giữa các vị trí và chức danh trong CTCP Quản lý quỹ VinaCapital (VCFM). Mặt khác, các khoản chi phí nhân viên không chỉ là tiền lương mà còn bao gồm các khoản phụ cấp, bảo hiểm và các khoản khác có liên quan. Nhấn mạnh hơn nữa, quý 4 là quý kết niên, nên các doanh nghiệp như VCFM sẽ gộp chi cho nhân viên tiền thưởng hoạt động kinh doanh của cả 2018. Do đó, chi phí bình quân cho nhân viên trên tháng đã được khuyếch đại đáng kể.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Quý 4/2018, doanh thu từ ủy thác đầu tư sụt giảm 41%

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) Quý 4/2018 được công bố mới đây, kết quả kinh doanh trong kỳ của CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital (VCFM) không mấy khả quan khi ghi nhận khoản lỗ 13,2 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ năm 2017 lãi 18,3 tỷ đồng). Riêng trong Quý 4/2018, doanh thu thuần của VCFM chỉ đạt 52,83 tỷ đồng, giảm tới 33,2% so với cùng kỳ năm 2017.  

Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do số lượng và giá trị các hợp đồng ủy thác trong kỳ của các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân giảm mạnh. Điều này khiến cho nguồn doanh thu từ hoạt động ủy thác đầu tư, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của VCFM, chỉ đạt 37,5 tỷ đồng, giảm tới 41% so với Quý 4/2017.

Tương tự, doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ, hoạt động tư vấn đầu tư và nguồn thu từ phí môi giới, phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mở của VCFM cũng ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Ở chiều hướng ngược lại, doanh thu từ hoạt động tài chính của VCFM có sự tăng trưởng mạnh, đạt mức 1,5 tỷ đồng (năm 2017 ghi nhận giá trị đạt 147 triệu đồng). Nguyên nhân được VCFM cho biết là do công ty này đã gia tăng giá trị và số lượng đầu tư vào các hợp đồng tiền gửi nhận lãi suất với HD Saison.

Được biết, tính tới cuối năm 2018, VCFM đang nắm giữ 65 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi do Công ty Tài chính TNHH HD Saison (HD Saison) phát hành, tăng 61 tỷ đồng so với cuối năm 2017.

Các chứng chỉ tiền gửi này sẽ đáo hạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày báo cáo và không được niêm yết hay có một thị trường năng động cho việc thực hiện mua bán (giao dịch). Do có tính chất ngắn hạn, VCFM cho biết giá trị ghi sổ của các chứng chỉ tiền gửi này xấp xỉ với mức giá trị hợp lý.

Chi phí nhân viên bình quân đạt 169 triệu đồng/tháng nhưng...

Không những ghi nhận nguồn doanh thu giảm, các chi phí phát sinh trong kỳ của VCFM cũng có sự gia tăng đáng kể so với năm trước. Trong đó, tổng các chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý doanh nghiệp của VCFM trong kỳ đạt 70,18 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của VCFM, nguyên nhân chủ yếu là do số lượng nhân viên cùng các chi phí liên quan đến nhân viên của công ty gia tăng so với cùng kỳ. Thuyết minh BCTC của VCFM cho thấy, chỉ tính riêng trong Quý 4/2018, chi phí nhân viên của công ty đạt tới 57,4 tỷ đồng, chiếm 81,7% trên tổng các chi phí kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ.

Nếu tính trên tổng số lượng 113 nhân viên tại thời điểm cuối năm 2018 (so với 105 nhân viên cuối năm 2017), chi phí bình quân cho mỗi nhân viên của VCFM trong Quý 4/2018 đạt 169 triệu đồng/tháng (chưa kể các khoản thu nhập khác liên quan tới nhân viên phát sinh trong kỳ).

Cần lưu ý rằng, kết quả này chỉ là phép tính bình quân gia quyền, cào bằng chi phí giữa các vị trí và chức danh trong công ty. Mặt khác, các khoản chi phí nhân viên không chỉ là tiền lương mà còn bao gồm các khoản phụ cấp, bảo hiểm và các khoản khác có liên quan.

Nhấn mạnh hơn nữa, quý 4 là quý kết niên, nên các doanh nghiệp như VCFM sẽ gộp chi cho nhân viên tiền thưởng hoạt động kinh doanh của cả năm 2018. Khoản thưởng này dù được chi vào quý 4 nhưng thực tế là tích lũy của 12 tháng cả năm. Do đó, chi phí bình quân cho nhân viên trên tháng đã được khuyếch đại đáng kể.

Lũy kế cả năm 2018, các chi phí chủ yếu của VCFM cũng ghi nhận xu hướng gia tăng mạnh so với năm trước, bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán đạt 187 tỷ đồng (gần 2,1 lần); Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 32,6 tỷ đồng (tăng 32,5%) và chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành đạt 7,46 tỷ đồng (tăng 2,5 lần).

Mặc dù nguồn doanh thu cả năm 2018 đạt tới 252 tỷ đồng (tăng 70% so với cùng kỳ) nhưng do các chi phí có tốc độ gia tăng nhanh hơn, nên lợi nhuận sau thuế của VCFM chỉ đạt 29,2 tỷ đồng, giảm 11,7% so với năm trước.

VinaCapital Investment Management nâng tỷ lệ sở hữu lên 43%

Tính tới cuối năm 2018, quy mô tổng tài sản của VCFM đạt mức 158,5 tỷ đồng, tăng 70% so với đầu năm. Quy mô nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu cũng gia tăng thêm 38 tỷ đồng, đạt mức 100 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc VCFM đã thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công cho cổ đông hiện hữu là VinaCapital Investment Management Ltd.

Thương vụ này cũng đã giúp VinaCapital Investment Management Ltd gia tăng tỷ lệ sở hữu từ 8% lên mức 43%, trở thành cổ đông có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại VCFM, bên cạnh các cổ đông: VinaCapital Corporate Finance Ltd (chiếm 30,3% vốn điều lệ) và Asia Investment & Finance Ltd (chiếm 26,7% vốn điều lệ).

Chi tiết về và tình hình biến động của vốn cổ phần tại VCFM
Chi tiết về và tình hình biến động của vốn cổ phần tại CTCP Quản lý quỹ VinaCapital (Nguồn: VCFM)

Ngoài ra, tính đến ngày 31/12/2018, giá trị danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác cho VCFM đạt 18.604 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 17.750 tỷ đồng hồi đầu năm. Bên cạnh đó, tiền gửi của các nhà đầu tư ủy thác trong nước đạt 37,9 tỷ đồng, giảm 108,97 tỷ đồng. Ở chiều hướng ngược lại, tiền gửi của các nhà đầu tư nước ngoài gia tăng đáng kể, đạt mức 528 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với đầu năm.

Hiện tại, VCFM đang quản lý 3 quỹ mở là: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tiếp cận thị trường. Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ này tính tới cuối năm 2018 đạt 1.390,2 tỷ đồng, tăng 59 tỷ đồng so với đầu năm./.