Quảng Nam: Sử dụng “bản đồ thực thi thể chế” để giám sát tiến độ chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Để theo dõi tiến độ chuyển đổi số và tỉ lệ triển khai dịch vụ công trực tuyến tại địa phương, UBND tỉnh Quảng Nam đã xây dựng và sử dụng bản đồ thể chế quản trị công để giám sát, quản lý.
Giao diện bản đồ thực thi thể chế của UBND tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ http://bandotheche.quangnam.gov.vn
Giao diện bản đồ thực thi thể chế của UBND tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ http://bandotheche.quangnam.gov.vn

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, trong 3 tháng đầu năm 2022, địa phương đã nỗ lực tập trung thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử vào giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) để hoàn thành các chỉ tiêu trong bản đồ thể chế.

Các số liệu về tỉ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn, trước hạn từ 90% trở lên thể hiện màu xanh, từ 80% trở lên thể hiện màu vàng, từ 70% trở lên thể hiện màu cam và dưới 70% thể hiện màu đỏ;

Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tích hợp vào Cổng dịch vụ công quốc gia đạt từ 50% trở lên thể hiện màu xanh, dưới 50% thể hiện màu đỏ; Tỉ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt từ 25% trở lên thể hiện màu xanh, dưới 25% thể hiện màu đỏ.

Qua theo dõi, sau một tháng cao điểm triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh, kết quả giải quyết TTHC và tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến tại cấp tỉnh tăng lên đáng kể được thể hiện trong bản đồ thể chế tại địa chỉ http://bandotheche.quangnam.gov.vn. Trong đó, cấp huyện có chuyển biến tốt, tuy nhiên cấp xã chuyển biến chưa đáng kể.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai công tác chuyển đổi số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ kết quả thủ tục hành chính điện tử, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi hồ sơ giấy thành điện tử, chất lượng dịch vụ công và thanh toán trực tuyến chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính và thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đảm bảo theo dõi công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số thông qua “bản đồ thực thi thể chế”, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP hoàn thiện việc thực hiện dịch vụ công mức trực tuyến mức độ 4, hoàn thủ tục thanh toán phí, lệ phí; thực hiện đăng ký biên lai thuế điện tử để cấu hình tích hợp vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh trước ngày 1/5.

Riêng đối với Sở TT&TT, UBND tỉnh yêu cầu hoàn thiện bản đồ thực thi thể chế của tỉnh với 3 chỉ tiêu về tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chất lượng cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến được thiết lập từng ngày theo bản đồ màu (xanh, vàng, cam, đỏ) để phục vụ giám sát, thống kê trước ngày 15/4. Bên cạnh đó, bổ sung, mở rộng đối với các chỉ tiêu về ICT Index, chuyển đổi số, giải ngân vốn đầu tư công, tỉ lệ tiêm chủng, bao phủ vắc xin Covid-19 ... phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ sử dụng bản đồ thực thi thể chế trên địa bàn toàn tỉnh để phục vụ công tác đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu.