Nhiều cơ quan kiểm điểm vì vụ tòa nhà 8B Lê Trực

Thanh tra TP Hà Nội đã kết luận việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại công trình 8B Lê Trực.
Công trình 8B Lê Trực - Ảnh: Nguyễn Khánh
Công trình 8B Lê Trực - Ảnh: Nguyễn Khánh

Kết luận của Thanh tra TP nêu rõ đối với UBND phường Điện Biên, trong nhiều giai đoạn đã không kiểm tra việc xây dựng của chủ đầu tư xây dựng là buông lỏng quản lý.

Nhiều lần kiểm tra nhưng không áp dụng biện pháp ngăn chặn, không thực hiện các biện pháp ngăn chặn theo đề nghị của đội thanh tra xây dựng quận Ba Đình, không báo cáo UBND quận Ba Đình để xử lý theo quy định. Trách nhiệm nêu trên thuộc về lãnh đạo và cán bộ quản lý trật tự xây dựng UBND phường Điện Biên.

Đối với UBND quận Ba Đình, Thanh tra TP kết luận thanh tra xây dựng quận không kiểm tra, báo cáo UBND quận Ba Đình, thanh tra Sở Xây đựng để chỉ đạo đôn đốc UBND phường Điện Biên xử lý công trình xây dựng trong giai đoạn chưa có giấy phép là chưa thực hiện đúng theo quyết định 89/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Chưa hết, theo Thanh tra TP, định kỳ hằng tháng, UBND quận Ba Đình vẫn tổ chức giao ban, nghe thanh tra xây dựng quận và các phường báo cáo về công tác quản lý trật tự xây dựng để nắm tình hình địa bàn và chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, UBND quận thiếu sâu sát kiểm tra, do vậy không phát hiện kịp thời để chỉ đạo xử lý vi phạm về trật tự xây dựng tại 8B Lê Trực.

Thanh tra TP kết luận trách nhiệm trên thuộc UBND quận Ba Đình, lãnh đạo, cán bộ quản lý trật tự xây dựng quận Ba Đình.

Đối với Sở Xây dựng Hà Nội, Thanh tra TP cho biết khi UBND quận Ba Đình đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về công trình xây dựng không phép của chủ đầu tư, tuy nhiên phòng quản lý cấp phép của sở không lập biên bản kiểm tra hiện trạng công trình, là không thực hiện đúng quy định.

Phòng quản lý cấp phép của sở cũng chưa theo dõi, phối hợp với cơ quan địa phương và thanh tra xây dựng để quản lý xây dựng công trình theo giấy phép đã cấp là chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

Cũng theo Thanh tra TP, sau khi đã cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư, Sở Xây dựng cũng thiếu trách nhiệm, chưa chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện xây dựng theo giấy phép là chưa thực hiện đúng theo quy định của UBND TP.

Đặc biệt, Thanh tra TP cho rằng đội thanh tra xây dựng quận Ba Đình (thuộc Sở Xây dựng) trong nhiều giai đoạn đã không kiểm tra việc xây dựng của chủ đầu tư là không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khi lập biên bản kiểm tra chuyển UBND phường đề nghị đình chỉ thi công công trình, UBND phường không thực hiện nhưng không đôn đốc và không báo cáo thanh tra Sở Xây dựng, không thông báo cho UBND quận Ba Đình để xử lý theo quy định, là vi phạm quyết định của Thủ tướng và quy định của TP.

Thanh tra TP cũng kết luận trong giai đoạn khi thanh tra Sở Xây dựng nhận được văn bản báo cáo của đội thanh tra xây dựng quận Ba Đình đã có văn bản đề nghị UBND phường Điện Biên đình chỉ thi công, phối hợp với đội thanh tra xây dựng quận để có biện pháp đình chỉ có hiệu lực đối với công trình sai phép nhưng UBND phường Điện Biên không thực hiện.

Vì vậy, Thanh tra TP cho rằng thanh tra Sở Xây dựng chưa sát sao trong việc chỉ đạo, đôn đốc đội thanh tra xây dựng quận kiểm tra thường xuyên, chưa kịp thời báo cáo Sở Xây dựng, thông báo đến UBND quận Ba Đình để có biện pháp xử lý đối với công trình sai phép là chưa đúng theo các quy định của TP.

Theo đó, Thanh tra TP kết luận việc để xảy ra những tồn tại trên trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng, phòng quản lý cấp phép, thanh tra Sở Xây dựng và các cá nhân có liên quan.

Kết luận thanh tra kiến nghị UBND TP Hà Nội giao giám đốc Sở Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, các cá nhân có sai phạm thuộc trách nhiệm quản lý; báo cáo đề xuất xử lý đối với cán bộ liên quan thuộc UBND TP Hà Nội quản lý, có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định đối với những sai phạm nêu tại kết luận thanh tra.

Thanh tra TP cũng kiến nghị UBND TP Hà Nội giao chủ tịch UBND quận Ba Đình kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan, có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.

Theo Tuổi trẻ