Nhà nước nắm 51% số 13.170 tỷ đồng vốn điều lệ tại BECAMEX

VietTimes – Đó là thông tin từ Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (BECAMEX) mà Thủ tướng Chính phủ mới phê duyệt. Nhưng có 25% vốn sẽ bán cho nhà đầu tư chiến lược, đấu giá chỉ còn 23,63%.
Một trong số những sản phẩm của BECAMEX.
Một trong số những sản phẩm của BECAMEX.

Theo đó, khi cổ phần hóa, BECAMEX có vốn điều lệ 13.170 tỷ đồng nhờ phát hành thêm cổ phần tăng vốn. Sau khi tăng vốn và chuyển đổi, Nhà nước vẫn nắm giữ 51% vốn điều lệ BECAMEX, 25% vốn được bán cho cổ đông chiến lược. Tỷ lệ bán đấu giá công khai cổ phần BECAMEX chỉ là 23,63%.

Đáng lưu ý, phương án cổ phần hóa BECAMEX do Thủ tướng phê duyệt không dẫn tới biến động số lao động tại doanh nghiệp này. Toàn bộ số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp này vẫn được chấp nhận giữ nguyên khi chuyển đổi mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

Thủ tướng ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương quyết định giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ BECAMEX khi không bán được cho các nhà đầu tư theo phương án đã được phê duyệt. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng được ủy quyền triển khai việc bán cổ phần BECAMEX lần đầu ra công chúng.

Thủ tướng Chính phủ cũng ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương xây dựng tiêu chí, quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn cổ đông chiến lược theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc lựa chọn cổ đông chiến lược bảo đảm các điều kiện ràng buộc nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và thực hiện sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.