Nhà mạng chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo khi thuê bao đồng ý?

VietTimes -- Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo khi người dùng đã thể hiện sự đồng ý nhận quảng cáo một cách rõ ràng, cụ thể bằng cách gửi đăng kí qua tin nhắn; thư điện tử, các ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội, qua tổng đài thoại hoặc phần mềm hỗ trợ đăng ký nhận quảng cáo.
Nhiều thuê bao di động thường xuyên bị “quấy rối” bởi tin nhắn quảng cáo.
Nhiều thuê bao di động thường xuyên bị “quấy rối” bởi tin nhắn quảng cáo.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết về cấp tên định danh và chống tin nhắn rác, thư điện tử rác. Dự thảo Thông tư này không điều chỉnh các nội dung liên quan tới tin nhắn, thư điện tử chăm sóc khách hàng.

Dự thảo quy định rõ về đăng ký nhận tin nhắn, thư điện tử quảng cáo. Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo đến người dùng khi người dùng đã thể hiện sự đồng ý nhận quảng cáo một cách rõ ràng, cụ thể qua một trong các cách sau: Gửi tin nhắn đăng ký; gửi thư điện tử đăng ký; khai báo và xác nhận vào mẫu đăng ký trên giấy in, cổng/trang thông tin điện tử, các ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội; gọi điện đến tổng đài thoại để đăng ký; sử dụng phần mềm hỗ trợ đăng ký nhận quảng cáo.

Tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân phải gửi thư điện tử xác nhận tới địa chỉ thư điện tử đã đăng ký nhận thư điện tử quảng cáo. Thư điện tử xác nhận phải có thông tin hướng dẫn về cách từ chối nhận thư điện tử quảng cáo.

Nhà mạng chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo khi thuê bao đồng ý? ảnh 1Các dịch vụ viễn thông không được mang đến cho người sử dụng những phiền phức, trái lại phải ngày càng cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, công việc"

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn

Tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân phải gửi tin nhắn xác nhận tới số điện thoại đã đăng ký nhận tin nhắn quảng cáo. Tin nhắn xác nhận phải có thông tin hướng dẫn về cách từ chối nhận tin nhắn quảng cáo.

Tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân phải công khai thỏa thuận về việc đăng ký, gửi nhận, từ chối thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo trên cổng/trang thông tin điện tử của mình đối với người nhận và thực hiện đúng các thỏa thuận gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đối với người nhận.

Dự thảo quy định rõ trách nhiệm phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác của doanh nghiệp viễn thông di động là cung cấp ứng dụng phần mềm cá nhân cho người dùng trên mạng di động của mình tối thiểu hỗ trợ tính năng: Ngăn chặn tin nhắn rác theo nguồn gửi, tần suất và mẫu tin nhắn rác; thực hiện phản ánh tin nhắn rác.

Xây dựng, vận hành, duy trì và công khai thông tin trên trang thông tin điện tử của mình về hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác từ người sử dụng, hướng dẫn người sử dụng gửi phản ánh tin nhắn rác tới hệ thống của mình.

Trách nhiệm phòng chống, ngăn chặn thư điện tử rác của nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet: Hướng dẫn người sử dụng gửi phản ánh thư điện tử rác về hệ thống tiếp nhận thư điện tử rác của mình và của Trung tâm VNCERT; phản hồi, xử lý và trả lời khi nhận được phản ánh thư điện tử rác trong vòng 3 ngày làm việc.

Xem toàn văn và đóng góp ý kiến tại đây.