Người ủng hộ Trump sẽ tổ chức một số cuộc biểu tình để hỗ trợ tổng thống

Ngày 4 Tháng 3 những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tổ chức những biểu tình ủng hộ Tổng thống trong một số bang của Mỹ, Trumpville Report cho biết.

Người ủng hộ Trump sẽ tổ chức một số cuộc biểu tình để hỗ trợ tổng thống

Người ủng hộ Trump sẽ tổ chức một số cuộc biểu tình để hỗ trợ tổng thống

"Hôm thứ bảy, tháng 4, năm 2017  diễn hành ủng hộ Trump sẽ diễn ra tại Washington và Raleigh, Bắc Carolina. 

Đây là một sự kiện toàn quốc. Minnesota, Florida, Missouri, Texas trong số các bang mà sẽ tham gia với chúng tôi trên diễn hành. Hãy ủng hộ tổng thống của chúng tôi và dừng lại hận thù", một tuyên bố của Trumpvlle Report cho biết.

Trước đó, Donald Trump đề nghị người ủng hộ của mình để tổ chức một "cuộc biểu tình lớn", mà sẽ được tham gia nhiều người hơn bất cứ cuộc biểu tình khác.

Nguồn: Sputnik