Một doanh nghiệp bất động sản giải thể 8 công ty con, cắt giảm 1.300 nhân sự sau 9 tháng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tính đến ngày 30/9/2023, số lượng nhân viên của DXG là 2.484 người, giảm 1.289 nhân sự so với hồi cuối năm 2022.

Báo cáo tài chính quý 3/2023 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã CK: DXG) cho biết, công ty này đang làm thủ tục giải thể 8 công ty con, gồm: CTCP Đầu tư Bất động sản Miền Đông, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Đông Nam Bộ, Công ty TNHH Đất Xanh Finance, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Phước, CTCP Đầu tư Diamond Tower, CTCP Đầu tư Ruby Tower, CTCP Đầu tư Shapphire và CTCP Đầu tư Emerald Tower.

Các công ty này đều do DXG nắm từ 99-100% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất thủ tục giải thể, số lượng công ty con của tập đoàn này sẽ giảm từ 86 công ty xuống còn 78 đơn vị.

Bên cạnh đó, DXG cũng mạnh tay cắt giảm quy mô nhân sự. Tại ngày 30/9/2023, số lượng nhân viên của DXG là 2.484 người, giảm 1.289 nhân sự so với thời điểm đầu năm.

Được biết, một trong những mục tiêu của DXG trong năm nay là tập trung tái cấu trúc mô hình hoạt động, kiện toàn bộ máy quản trị, hệ thống phòng ban. Tập đoàn này xem việc có bộ máy tinh gọn, nền tảng ổn định là tiền đề để nắm bắt các cơ hội mới.

vt-dxg.PNG

Việc cắt giảm hơn 1/3 số lượng nhân viên giúp DXG tiết giảm đáng kể chi phí. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của DXG lần lượt giảm 32,5% và 57,3% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 183,8 tỉ đồng và 80,1 tỉ đồng.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, DXG báo lãi sau thuế đạt 149,5 tỉ đồng, giảm 83,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 129,2 tỉ đồng, giảm 76,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của DXG đạt 30.498,7 tỉ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 48,4%, đạt mức 14.788,2 tỉ đồng, chủ yếu là bất động sản dở dang (10.744,8 tỉ đồng) và bất động sản thành phẩm (3.140,5 tỉ đồng).

Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của DXG đạt 16.222,6 tỉ đồng, tương đương so với đầu năm. Trong đó, số dư nợ vay, nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn là 5.616,1 tỉ đồng, chiếm 18,4% tổng nguồn vốn./.