Mông Cổ có thể phá hủy hồ sâu nhất thế giới Baikal

Nếu các biện pháp cần thiết không được thực hiện, Baikal có thể lặp lại số phận đáng buồn của Biển Aral không còn tồn tại, tờ báo cho biết.
Hồ Baikal.
Hồ Baikal.

Kế hoạch xây dựng nhà máy thủy điện của Mông Cổ trên sông Selenga, một phụ lưu của hồ Baikal, đe dọa dẫn đến tình trạng cạn kiệt của hồ,- báo "Tin tức" viết, trích dẫn nguồn tin từ các công ty năng lượng Nga và Văn phòng chính phủ.

"Kế hoạch của Mông Cổ xây dựng ba nhà máy thủy điện lớn trên sông Selenga  sẽ có tác động bất lợi không kể xiết đối với tình trạng sinh thái của hồ Baikal" — tờ báo nhấn mạnh.

Nếu các biện pháp cần thiết không được thực hiện, Baikal có thể lặp lại số phận đáng buồn của Biển Aral không còn tồn tại, tờ báo cho biết.

Hồ Baikal là hồ sâu nhất trên hành tinh, là vùng chứa nước ngọt tự nhiên lớn nhất trên thế giới.

Biển Aral bắt đầu khô hạn trong những năm 1960 vì  việc thu dòng nước khổng lồ   từ các con sông Amu Darya và Syr Darya để tưới cho các cánh đồng. 

Năm 1989, biển chia thành hai hồ chứa  Bắc và Nam biển Aral. Vào năm 2014, phần phía đông (phần Lớn) Biển Nam Aral đã hoàn toàn khô cạn.

Theo Sputnik