Khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ TT&TT vừa có văn bản tiếp tục đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện ngay một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng DVCTT, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số.
Cán bộ xã Sơn Hùng (Thanh Sơn - Phú Thọ) hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.
Cán bộ xã Sơn Hùng (Thanh Sơn - Phú Thọ) hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Theo nội dung này, Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính và các điều kiện bảo đảm để cung cấp trực tuyến mức độ 4 với những thủ tục hành chính đủ điều kiện.

Bộ TT&TT cũng đề nghị giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến tới từng cơ quan nhà nước của bộ, tỉnh năm 2022; hướng tới đạt được mục tiêu 80% DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến, 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến.

Các bộ, ngành, địa phương cũng cần ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT như giảm thời gian xử lý hồ sơ; giảm lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, nghiên cứu, thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số loại hình dịch vụ công trực tuyến tương ứng với một số đối tượng người dân sử dụng phù hợp, khả thi trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ.

Kết nối, khai thác dữ liệu hiệu quả từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung của bộ, tỉnh và các hệ thống thông tin có phạm vi quy mô từ Trung ương tới địa phương đã sẵn sàng để giảm thiểu giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp dữ liệu một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện DVCTT. Trước hết, kết nối, khai thác và sử dụng ngay các dịch vụ dữ liệu đã sẵn sàng cung cấp trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương kết nối toàn diện, triệt để Cổng dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số của Bộ TT&TT để đo lường, đánh giá, theo dõi, quản lý việc cung cấp và hiệu quả sử dụng DVCTT của các cơ quan nhà nước; từ đó, cải tiến chất lượng và hiệu quả cung cấp, sử dụng DVCTT.

Cùng với đó, Bộ TT&TT cũng đề nghị các địa phương tập trung triển khai nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến là triển khai các Tổ công nghệ số cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ TT&TT để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, trong đó có hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng DVCTT.

Theo Bộ TT&TT, với sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, thời gian qua việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao đã được đẩy mạnh, góp phần duy trì quá trình cung cấp dịch vụ của các cơ quan nhà nước trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức 4. Một số cơ quan nhà nước đã có những giải pháp để tăng cường hiệu quả cung cấp và sử dụng DVCTT, tiêu biểu như ưu tiên về thời gian giải quyết thủ tục hay lệ phí thực hiện.

Tuy vậy, cho đến nay, tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến trung bình của cả nước mới đạt 23,02%. Cùng với đó, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trung bình của cả nước cũng chỉ đạt 24,89%. Đây là 2 chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả của việc cung cấp và sử dụng DVCTT.