Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ TT&TT hỗ trợ ngăn chặn và xử lý các website giả mạo

VietTimes – Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về việc hỗ trợ xử lý các website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe. 

ảnh minh họa. nguồn internet

ảnh minh họa. nguồn internet

Thời gian gần đây trên mạng Internet xuất hiện một số website giả mạo có giao diện, nội dung tương tự với trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe tại địa chỉ gplx.gov.vn do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý. Điều này làm làm ảnh hướng đến uy tín của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải.

Trước tình hình đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản số 2355/BGTVT-TTCNTT gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về việc hỗ trợ xử lý website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe.

Trong văn bản, Bộ Giao thông Vận tải đã liệt kê các website giả mạo trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe gồm có: gplxgov.org.vn; tracuugplx.vn và tracuugplxgov.vn và đề nghị Bộ TT&TT hỗ trợ ngăn chặn và xử lý các website giả mạo này. Đồng thời, rà soát các website giả mạo trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe của Bộ Giao thông Vận tải trên mạng Internet và có biện pháp ngăn chặn các website giả mạo tương tự có thể xuất hiện trong tương lai. Đồng thời giúp người dân, xã hội và các cơ quan liên quan không bị nhầm lẫn khi tra cứu thông tin dữ liệu giấy phép lái xe, hạn chế việc cung cấp và sử dụng giấy phép lái xe giả,

Trong văn bản này, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị Bộ TT&TT chỉ đạo Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quản lý website giả mạo trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe của Bộ Giao thông Vận tải trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Hiện nay, đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải đối với việc ngăn chặn và xử lý 3 website giả mạo trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe đã được thực hiện. Cả 3 tên miền gplxgov.org.vn, tracuugplx.vn và tracuugplxgov.vn đều đã bị ngừng hoạt động, người dùng không thể truy cập vào các website này.