Khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Các hoạt động này nhằm tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển KH&CN.
Việc tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 nhằm tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam các hoạt động KHCN & đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2022-2023.
Việc tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 nhằm tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam các hoạt động KHCN & đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2022-2023.

Theo công văn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Chủ tịch Phan Xuân Dũng ký, gửi tới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành trực thuộc, các Hội Khoa học và Kỹ thuật chuyên ngành toàn quốc và các tổ chức trực thuộc, thời gian hoạt động chào mừng trước và sau Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam sẽ diễn ra từ 4/5 đến 20/5/2022.

Để các hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022 có hiệu quả thiết thực, nhằm biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN đối với sự phát triển đất nước, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đề nghị triển khai, tổ chức các sự kiện KH&CN ở địa phương, đơn vị phù hợp với điều kiện thực tiễn từng đơn vị. Các hoạt động tập trung vào một số nội dung.

Thứ nhất, tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, phổ biến kiến thức pháp luật về KH&CN, vai trò của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phát động phong trào thi đua, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ nghiên cứu; phát động phong trào nâng cao năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp.

Cùng với đó, Liên hiệp Hội đề nghị tổ chức các chuỗi hoạt động chào mừng ngày KH&CN Việt Nam như: Chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao; chương trình gặp mặt giữa các nhà quản lý KH&CN, nhà khoa học với học sinh, sinh viên, nhà sáng chế trên địa bàn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức triển lãm các kết quả nghiên cứu cứu khoa học sáng kiến kiến hữu ích của nhóm nghiên cứu trẻ tại các tổ chức KH&CN; khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự phát triển KH&CN của bộ, ngành, địa phương.

Tổ chức buổi gặp mặt giữa Lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với các trí thức, giáo sư đầu ngành, nhà khoa học tiểu biểu, nhà khoa học trẻ tài năng thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương trực thuộc,

Công văn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Chủ tịch Phan Xuân Dũng ký, về việc tổ chức các hoạt động chào hưởng ứng mừng trước và sau Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022

Công văn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Chủ tịch Phan Xuân Dũng ký, về việc tổ chức các hoạt động chào hưởng ứng mừng trước và sau Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022

Theo công văn do Chủ tịch Liên hiệp Hội - ông Phan Xuân Dũng - ký, tuần lễ trọng tâm chào mừng ngày KH&CN Việt Nam (ngày 17-19/5/2022) các tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền: Chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" và Khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5".

Cùng với đó, các tổ chức giới thiệu các thành tựu KH&CN, trình diễn các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trên trang, cổng thông tin điện tử của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Được biết, theo quy định tại Điều 7 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, ngày 18/5 hằng năm là Ngày KHCN Việt Nam. Những năm gần đây các sự kiện tổ chức tổ chức rộng rãi trên toàn quốc nhằm tuyên truyền các thành tựu khoa học và công nghệ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 nhằm tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam các hoạt động KHCN&ĐMST trong giai đoạn 2022-2023.

Sự kiện cũng nhằm tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển KH&CN nước nhà, tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN nổi bật, các kết quả nghiên cứu KH&CN thuộc các chương trình KH&CN cấp quốc gia về phát triển tài sản trí tuệ, sản phẩm quốc gia, thị trường KH&CN, đổi mới công nghệ quốc gia, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ nhiệm vụ đẩy nhanh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.