[Infographic] Đánh giá về 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Qua 10 thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được quan tâm hơn, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng, tiêu cực.”
[Infographic] Đánh giá về 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 1
[Infographic] Đánh giá về 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 2
[Infographic] Đánh giá về 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 3
[Infographic] Đánh giá về 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 4

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được quan tâm hơn, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng, tiêu cực.”

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hơn 250 văn bản về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng.

Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hơn 300 luật, pháp lệnh, nghị quyết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hơn 2.000 nghị định, quyết định./.

Theo TTXVN/Vietnam+