Hà Nội thành lập Hội đồng tư vấn đặt tên đường, phố 20 thành viên

VietTimes -- UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng thành phố Hà Nội.
Hội đồng tư vấn tên đường, phố Hà Nội sẽ có 20 thành viên - Ảnh: Hà Nội mới
Hội đồng tư vấn tên đường, phố Hà Nội sẽ có 20 thành viên - Ảnh: Hà Nội mới

Theo đó, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng thành phố Hà Nội gồm 20 thành viên, do ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP làm Chủ tịch Hội đồng. Đồng thời, Thư ký Hội đồng gồm 5 thành viên là đại diện các sở: Sở Văn hóa &Thể thao,  Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải.

Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng thành phố Hà Nội có chức năng tư vấn giúp UBND TP chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc liên quan đến đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể: Tổng kiểm kê tên các đường, phố và công trình công cộng của các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội đã được đặt tên; nghiên cứu xác lập ngân hàng tên (danh mục tên được lựa chọn, lưu trữ) để có thể sử dụng lâu dài cho việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng cần đặt tên ở Thành phố.

Thẩm định ý nghĩa, lịch sử tên địa danh, sự kiện lịch sử, tiểu sử danh nhân và các dạng tên khác để Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại các kỳ họp.

Hội đồng tư vấn của Thành phố họp thường kỳ ít nhất 01 lần trong năm do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng triệu tập, Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị nội dung. Khi có các công việc khác cần xin ý kiến Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng triệu tập các thành viên Hội đồng họp bất thường.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai. Khi có ý kiến khác nhau giữa các thành viên trong Hội đồng thì Chủ tịch Hội đồng điều hành thảo luận để thống nhất. Trường hợp cần thiết Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch chủ trì phiên họp có thể quyết định bỏ phiếu kín. Các đề xuất đề nghị đặt tên được gửi đến sau ngày gửi giấy mời họp Hội đồng tư vấn sẽ được xem xét trong kỳ họp sau (trừ trường hợp đặc biệt).