Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội chính thức chuyển thành Công ty cổ phần

VietTimes -- Công ty TNHH một thành viên Dệt 19/5 chính thức được chuyển thành Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội với số vốn điều lệ 267,4 tỷ đồng, cổ phần Nhà nước chiếm 32,03% vốn điều lệ.
Trụ sở chính của Công ty CP Dệt 19/5 Hà Nội là số 203 Nguyễn Huy Tưởng - Ảnh: Báo Xây dựng
Trụ sở chính của Công ty CP Dệt 19/5 Hà Nội là số 203 Nguyễn Huy Tưởng - Ảnh: Báo Xây dựng

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6568/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Dệt 19/5 thành Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội.

Theo đó, Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội có trụ sở chính tại số 203 phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại theo quy định pháp luật; được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là: 267,4 tỷ đồng, phát hành lần đầu 26.740.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó, Cổ phần nhà nước: 8.565.000 cổ phần, tương ứng 85,650 tỷ đồng, chiếm 32,03% vốn điều lệ; Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo năm công tác: 232.900 cổ phần, tương ứng 2,329 tỷ đồng, chiếm 0,87% vốn điều lệ; Cổ phần bán cho người lao động được mua ưu đãi thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa: 42.200 cổ phần, tương ứng 422 triệu đồng, chiếm 0,16% vốn điều lệ; Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 8.940.450 cổ phần, tương ứng 89,404 tỷ đồng, chiếm 33,43% vốn điều lệ; Cổ phần bán đấu giá công khai ra bên ngoài: 8.959.450 cổ phần, tương ứng 89,594 tỷ đồng 33,51% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần được tiếp tục quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 4904/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 3554/QĐ-UBND về việc cử Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước (chiếm 32,03% vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội.

Theo đó, ông Đỗ Văn Minh, sinh ngày 23/8/1957, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội, đại diện quản lý 4.554.000 cổ phần nhà nước, tương ứng 45.540.000.000 đồng, chiếm 17,03% vốn điều lệ; là Người đại diện phụ trách chung quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội.

Đồng thời, ông Minh cũng được giới thiệu tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội. Thời hạn tham gia đại diện quản lý phần vốn nhà nước của ông Đỗ Văn Minh đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước.

Bà Trịnh Thị Hoa, sinh ngày 01/5/1976, Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội, đại diện quản lý 2.005.500 cổ phần nhà nước, tương ứng 20.055.000.000 đồng, chiếm 7,5% vốn điều lệ; giới thiệu bà Trịnh Thị Hoa tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị để giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội. Thời hạn tham gia đại diện quản lý phần vốn nhà nước của bà Trịnh Thị Hoa theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là 5 (năm) năm.

Bà Đặng Thị Hồng Lê, sinh ngày 11/10/1975, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty TNHH một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội, đại diện quản lý 2.005.500 cổ phần nhà nước, tương ứng 20.055.000.000 đồng, chiếm 7,5% vốn điều lệ; bà Đặng Thị Hồng Lê được giới thiệu tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội. Thời hạn tham gia đại diện quản lý phần vốn nhà nước của bà Đặng Thị Hồng Lê theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là 5 (năm) năm.