FLC: Một tháng sau ngày từ nhiệm vị trí TGĐ, ông Trần Quang Huy cũng rút khỏi HĐQT

VietTimes -- Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (HoSE: FLC) vừa thông tin về sự từ nhiệm của ông Trần Quang Huy - Thành viên HĐQT Tập đoàn.
Ông Trần Quang Huy. (Ảnh: FLC)
Ông Trần Quang Huy. (Ảnh: FLC)

FLC cho biết, ngày 20/8/2018, HĐQT FLC đã nhận được Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tập đoàn của ông Trần Quang Huy.

Lần thứ 2 làm Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC của bà Hương Trần Kiều Dung

“Vì lý do cá nhân”, FLC giải thích về quyết định của ông Huy.

“Căn cứ Điều 25.5.b Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, ông Trần Quang Huy không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC kể từ ngày 20/8/2018”, người đại diện theo pháp luật của FLC, bà Hương Trần Kiều Dung – Tổng Giám đốc – thông tin.

Lưu ý rằng, trước khi được rút khỏi HĐQT FLC, thì cách đây khoảng 1 tháng – cụ thể là vào ngày 18/7/2018, ông Trần Quang Huy cũng đã được HĐQT FLC cho thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Người thay thế ông Huy đứng đầu Ban điều hành FLC là một cái tên cũ, bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Tập đoàn, người từng có kinh nghiệm gần 2 năm làm Tổng Giám đốc FLC trong giai đoạn từ ngày 09/05/2015 đến ngày 09/03/2017.

Ông Trần Quang Huy năm 1972, là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Trường Central Queensland, Australia.

Trước khi tham gia HĐQT và làm Tổng Giám đốc FLC , ông Huy từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao trong các đơn vị nòng cốt của FLC như chứng khoán, đầu tư quốc tế, quản lý khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng, quản lý sân golf và nông dược…Đặc biệt, ông từng là chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HAI).

Như vậy, sau sự từ nhiệm của ông Huy, HĐQT FLC sẽ chỉ còn 5 cái tên: ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch), ông Lê Thành Vinh (Phó Chủ tịch Thường trực), bà Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch), ông Nguyễn Thanh Bình (Thành viên), ông Lê Bá Nguyên (Thành viên)

Chưa rõ tập đoàn này sẽ bổ sung ai để thay thế vị trí Thành viên HĐQT mà ông Trần Quang Huy đã bỏ lại./.