FiinGroup cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm trái phiếu doanh nghiệp

VietTimes – Việc có đánh giá độc lập về khả năng trả nợ của doanh nghiệp phát hành và chính công cụ phát hành sẽ giúp các nhà đầu tư có thêm thông tin để đánh giá cơ hội đầu tư và mức độ rủi ro.

Công ty Cổ phần FiinGroup (Fiin Group) công bố chính thức bắt đầu cung cấp Dịch vụ Xếp hạng Tín nhiệm FiinRating kể từ ngày 5/6/2020

Trước đó, FiinGroup đã được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ Xếp Hạng Tín nhiệm vào ngày 20/3/2020 trên cơ sở Nghị định 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ quy định về Dịch vụ Xếp hạng Tín nhiệm tại Việt Nam và Quyết định 507/QĐ-Ttg ngày 17/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển dịch vụ định mức tín nhiệm đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đã tăng trưởng khá mạnh trong những năm gần đây. Quy mô thị trường vào cuối tháng 3 năm 2020 chiếm khoảng 10,28% GDP 2019 của Việt Nam với sự tham gia của không chỉ các nhà đầu tư tổ chức mà cả các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước.

Nếu như trước kia doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu lệ thuộc vào kênh tín dụng ngân hàng hoặc huy động thông qua phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, thì giờ đây khai thông nguồn vốn trung và dài hạn cho sự phát triển của doanh nghiệp Việt là xu hướng mới trong ngành tài chính.

Trong bối cảnh nguồn vốn tín dụng ngân hàng trung và dài hạn cho doanh nghiệp còn hạn chế và kênh phát hành qua thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng thuận lợi, thì kênh huy động vốn qua trái phiếu doanh nghiệp là sự lựa chọn của rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành khác nhau.

Tuy nhiên, các yếu tố nền tảng để vận hành hiệu quả thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình hoàn thiện; trong đó có sự phát triển của thị trường giao dịch thứ cấp, chuẩn hóa về công bố thông tin, nâng cao hiểu biết của nhà đầu tư và đặc biệt là việc thực hiện xếp hạng tín nghiệm độc lập về khả năng trả nợ của đơn vị phát hành cũng như về chính công cụ trái phiếu, nhất là với các trái phiếu được phát hành rộng rãi ra công chúng.

Khác với kênh đầu tư chứng khoán, đầu tư trái phiếu về bản chất là nhà đầu tư sẽ nhận được một khoản thu nhập lãi và gốc cố định, thường có thời gian kéo dài nhiều năm.

Do đó, việc có được đánh giá độc lập về khả năng trả nợ của doanh nghiệp phát hành và chính công cụ phát hành, ví dụ như trái phiếu sẽ giúp các nhà đầu tư có thêm thông tin để đánh giá cơ hội đầu tư, tương ứng với các mức độ rủi ro được chuẩn hóa theo một phương pháp luận chung, có tính tin cậy cao, cũng như qua đó hỗ trợ phát triển thị trường một cách lành mạnh và bền vững.

Việc xếp hạng cũng giúp cho chính các doanh nghiệp phát hành xác định mức chi phí vốn hợp lý so với điểm xếp hạng tín nhiệm của mình và tiếp cận được rộng rãi các nhà đầu tư trong và ngoài nước cho các quyết định huy động vốn của họ.

“Có được giấp phép cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm mới là bước khởi đầu của chúng tôi. Với lợi thế về kinh doanh và phân tích dữ liệu sẵn có trong hơn 12 năm qua và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương pháp luận, mô hình xếp hạng, dữ liệu chuẩn so sánh, nhân sự và sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế trong suốt hơn hai năm qua, chúng tôi tự tin chính thức tham gia cung cấp dịch vụ này cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chúng tôi cũng muốn qua đó sẽ góp phần phát triển hơn nữa thị trường vốn Việt Nam và tạo nền móng cho ngành xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam”, theo ông Nguyễn Quang Thuân, Tổng Giám đốc FiinGroup./.