Di sản Obamacare của Tổng thống Barack Obama sẽ bị phe Cộng Hòa hủy bỏ?

VietTimes -- Truyền thông Mỹ đưa tin cho biết, ngày 3/1, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Enzi đã trình nghị quyết cho phép hủy bỏ Obamacare, chương trình bảo hiểm y tế được xem là di sản của Tổng thống Barack Obama được lập ra với mong muốn cung cấp bảo hiểm cho hàng triệu người Mỹ.
Di sản Obamacare của Tổng thống Barack Obama sẽ bị pha Cộng Hòa hủy bỏ
Di sản Obamacare của Tổng thống Barack Obama sẽ bị pha Cộng Hòa hủy bỏ

Văn phòng Thượng nghị sĩ Enzi đã thông báo điều này cùng ngày.

Theo bình luận của truyền thông Mỹ, hành động của Chủ tịch Ủy ban ngân sách Thượng viện ngay ngày đầu làm việc của Quốc hội Mỹ khóa đã biến những cam kết của phe Cộng hòa thành hành động.

Một trong những vấn đề trước đó họ đã công khai lên tiếng đó là sẽ bãi bỏ chương trình Obamacare và coi đây là một trong những ưu tiên lập pháp hàng đầu khi bắt đầu chương trình làm việc.

Các thành viên của đảng Cộng hòa cho biết tiến trình hủy bỏ hoàn toàn Obamacare sẽ mất nhiều tháng và phải tốn nhiều năm để phát triển các chương trình bảo hiểm sức khỏe thay thế.