ĐHCĐ bất thường OGC: Bán Blue Star, Ocean Group lãi hơn 1.600 tỷ đồng quý 3/2015

Lợi nhuận đạt được của công ty trong riêng quý 3 là 1.643 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ hoạt động tài chính (1.626 tỷ đồng).
ĐHCĐ bất thường OGC: Bán Blue Star, Ocean Group lãi hơn 1.600 tỷ đồng quý 3/2015

Sáng nay 27/10/2015, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC – Ocean Group) đã tiến hành ĐHCĐ bất thường năm 2015. Cuộc họp này được tổ chức nhằm thông qua các nội dung mà ĐHCĐ thường niên 2015 trước đó đã không thông qua.

9h sáng, số lượng cổ đông tham dự vẫn chưa đủ do các cổ đông lớn vẫn chưa đến cuộc họp, ĐHCĐ bất thường chưa được tiến hành. Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi có được, kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 của OGC tương đối khả quan với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng. Doanh thu quý 3 của OGC đạt 2.126 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Bất động sản: 12,3 tỷ đồng

- Khách sạn, hàng hóa và dịch vụ: 308,4 tỷ đồng

- Doanh thu tài chính: 1.635 tỷ đồng

- Doanh thu, chi phí khác: 170 tỷ đồng

Lợi nhuận đạt được của công ty trong riêng quý 3 là 1.643 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ hoạt động tài chính (1.626 tỷ đồng).

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán khi phần lớn doanh thu và lợi nhuận của Ocean Group không đến từ hoạt động kinh doanh chính, mà đến từ hoạt động tài chính, chuyển nhượng dự án.

Mới đây, Ocean Group đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Blue Star – công ty sở hữu khu đất vành khăn tại dự án Đông nam Trần Duy Hưng thu về hơn 2.000 tỷ đồng và lãi hợp nhất khoảng 1.500 tỷ đồng – OGC cho biết.

Trước đó, OGC đã đặt kế hoạch doanh thu và LNTT lần lượt 2.300 tỷ đồng và 569 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2015, công ty lỗ trước thuế 17 tỷ đồng, căn cứ theo báo cáo bán niên soát xét.

Như vậy, kết quả kinh doanh 9 tháng của OGC đã chính thức vượt kế hoạch đề ra cho cả năm.

Chia sẻ tại ĐHCĐ, đại diện OGC, Chủ tịch HĐQT Lê Quang Thụ cho biết tiến độ Dự án BOT Hà Nội Bắc Giang đến nay khối lượng đạt 90%, vượt tiến độ 6 tháng. Dự kiến sẽ thông xe trong năm nay và bắt đầu thu phí từ quý 1 năm sau.

Ông Lê Quang Thụ cũng đồng thời kêu gọi cổ đông không quay lưng với công ty, nhất là trong những thời điểm khó khăn như hiện nay.

Theo InfoNet