Đặc nhiệm đổ bộ đường không Iran triển khai ở Syria

VietTimes -- Ngày 04.04.2016, Iran tuyên bố: lữ đoàn đổ bộ đường không 65 thuộc Lực lượng đặc nhiệm (Lữ đoàn NOHED) sẽ được triển khai tới Syria như là một phần sáng kiến quân sự mới nhằm đào tạo và cố vấn cho các lực lượng vũ trang Syria.
Đặc nhiệm đổ bộ đường không Iran triển khai ở Syria

Lữ đoàn dù 65 được coi là một trong những đơn vị quân đội tinh nhuệ nhất của quân đội Iran và là đơn vị mũ nồi xanh nổi tiếng thiện chiến và nhiều kinh nghiệm chiến đấu.

Hiện nay, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) hiện có trụ sở bên trong Sunfish (Latakia) và Al-Safira (Aleppo). Các thị trấn này có nhiều khả năng sẽ là  điểm tập kết đầu tiên của lữ đoàn 65.

Lữ đoàn số 65 dự kiến sẽ không trực tiếp tham gia chiến đấu. Họ sẽ đóng vai trò cố vấn quân sự cho các lực lượng vũ trang Syria từ khu vực chỉ huy, điều hành tác chiến.

NT